Încadrare în grad de handicap

Pentru încadrarea într-un grad de handicap, fie că vorbim despre copii sau adulți, primul pas pe care trebuie să îl faceți este să vă adresați Serviciului de Evaluare Complexă, care își desfășoară activitatea la sediul nostru din str. Apullum nr. 3.

Vezi detalii »

Acțiuni și evenimente

Prin acțiunile și evenimentele pe care le organizăm periodic, vrem să promovăm și să popularizăm cei mai talentați copii instituționalizați și să arătăm că ei sunt la fel ca orice alt copil din familii, care trăiesc însă drama de a nu trăi alături de familiile lor biologice, din motive ce nu țin de ei.

Vezi detalii »

Telefonul copilului abuzat

DGASPC Brașov pune la dispoziţia copiiilor şi familiilor din județ un TELEFON DE URGENŢĂ, pe care îl pot accesa în funcţie de nevoile pe care le au la un moment dat pentru a semnala o situaţie de abuz, neglijare şi exploatare.

Vezi detalii »

Despre noi

Urmare a modificării unor acte normative în domeniul asistenței sociale, a numeroaselor sesizări primite cu privire la plata drepturilor persoanelor cu dizabilități aferente lunii decembrie 2018 și a unor informații false apărute în spațiul public, pentru corecta informare a opiniei publice, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov consideră oportună transmiterea următoarelor precizări:

  1. Cu privire la eliberarea biletelor de călătorie în conformitate cu prevederile Legii 448/2006

Eliberarea biletelor gratuite de călătorie pentru persoanele încadrate în grad de handicap conform prevederilor Legii 448/2006 pentru anul în curs se va face la ghișeele DGASPC Brașov din str. Apullum nr. 3 începând cu data de 4 februarie 2019.

Întârzierea eliberării acestor documente este cauzată de faptul că, în conformitate cu prevederile HG 1017/20.12.2018, au fost modificate Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, de la începutul acestui an fiind introdus biletul unic de călătorie gratuită pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval. Noile Norme instituie un format standard și niște măsuri de siguranță anti-falsificare, tipărirea noilor bilete de călătorie fiind în curs de realizare, DGASPC Brașov urmând a intra în posesia lor până la finele acestei luni.

Persoanele cu dizabilități pot folosi biletele de călătorie gratuită aferente anului 2018, în conformitate cu prevederile art. 3 din HG 1017/20.12.2018, și în luna ianuarie 2019, operatorii publici și privați de transport interurban rutier, feroviar sau naval având obligația de a accepta aceste documente.

Eliberarea biletului de călătorie gratuită se va face, conform prevederilor art. 11 din HG 1017/2018, numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens dată de către persoana cu handicap/reprezentantul legal, respectiv în baza cererii asistentului personal. Cererea se depune la DGASPC și va cuprinde numărul, data documentului de încadrare pe baza căruia se solicită biletele de călătorie gratuită și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

  1. Cu privire la plata indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilități

De la 1 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile HG 1019/2018, plata prestațiilor sociale acordate persoanelor cu handicap, inclusiv cele aferente lunii decembrie 2018, se acordă din oficiu de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Brașov, după caz, în funcție de opțiunea titularului, prin mandat poștal sau virament în cont bancar.

În acest context, din datele furnizate de AJPIS Brașov au fost modificate, la nivel interministerial (Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Trezoreria Statului), procedurile privind efectuarea plăților. Începând cu luna ianuarie 2019, plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap se va realiza în intervalul 16-20 ale lunii, activitate care, în prezent, este în derulare.

 

  1. Incendiu la un orfelinat din Brașov

 

În spațiul online circulă, în ultima perioadă, informația conform căreia la începutul acestei luni a avut loc un puternic incendiu la un orfelinat din Brașov, eveniment în urma căruia 16 copii au decedat și alți 46 fiind grav răniți.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copiulului Brașov dezminte această informație și face precizarea că știrea este complet falsă, neexistând un astfel de eveniment la Brașov.

DGASPC Brașov va face toate demersurile legale necesare în vederea sesizării organelor de cercetare penală, pentru tragerea la răspundere a persoanelor (fizice sau juridice) vinovate de răspândirea în mediul online a unor astfel de informații false, care pot creea panică în rândul opiniei publice și care nu sunt menite decât să crească traficul pe site-urile respective, din dorința de a atrage ulterior cât mai multă publicitate.


 

„Dacă vrem să schimbăm cu adevărat ceva la un copil, ar trebui mai întâi să analizăm acel lucru, pentru a vedea dacă nu e ceva ce ar trebui schimbat în noi”

Servicii

ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune și aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap, realizează evaluarea complexă a copilului în vederea încadrării acestuia într-un grad de handicap, precum și demersurile necesare procesului de adopție.

Aici găsiți formularele necesare.

ÎN DOMENIUL PERSOANELOR ADULTE, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov asigură sprijin persoanelor adulte aflate în nevoie prin consiliere și le asigură servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și familiale pentru a depăși situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport, în condițiile legii. De asemenea, asigură măsurile de protecție necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc. Totodată asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.

Aici găsiți formularele necesare.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov vă pune la dispoziție formularele prevăzute de legislația în vigoare pentru solicitarea informațiilor de interes public:

Cerere informații de interes public

Reclamație administrativă 1

Reclamație administrativă 2

Termenele de comunicare a informațiilor de interes public.

Solicitările făcute în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice vă rugăm să le transmiteți la adresa de email relatiipublice@dgaspcbv.ro.

Pentru sesizări situații de abuz, neglijare, violență etc sau pentru solicitarea de informații care nu fac obiectul Legii 544/2001, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact.

Aboneaza-te la Newsletter

Telefon: 0268.417.100

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: office@dgaspcbv.ro