Încadrare în grad de handicap

Pentru încadrarea într-un grad de handicap, fie că vorbim despre copii sau adulți, primul pas pe care trebuie să îl faceți este să vă adresați Serviciului de Evaluare Complexă, care își desfășoară activitatea la sediul nostru din str. Apullum nr. 3.

Vezi detalii »

Acțiuni și evenimente

Prin acțiunile și evenimentele pe care le organizăm periodic, vrem să promovăm și să popularizăm cei mai talentați copii instituționalizați și să arătăm că ei sunt la fel ca orice alt copil din familii, care trăiesc însă drama de a nu trăi alături de familiile lor biologice, din motive ce nu țin de ei.

Vezi detalii »

Telefonul copilului abuzat

DGASPC Brașov pune la dispoziţia copiiilor şi familiilor din județ un TELEFON DE URGENŢĂ, pe care îl pot accesa în funcţie de nevoile pe care le au la un moment dat pentru a semnala o situaţie de abuz, neglijare şi exploatare.

Vezi detalii »

Noutati

ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU

DGASPC Brașov intenționează să închirieze imobil cu destinația „spații de birouri – clădire administrativă“, în Brașov, zona centrală, cu acces auto, accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități. Termen de depunere a ofertelor: 21.05.2021, ora 12.00.

Anunțul complet îl puteți descărca de aici.

(Data publicării: 27.04.2021)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DGASPC Brașov angajează asistenți maternali profesioniști, în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor –  Cod SMIS 127 169“

DGASPC Brașov continuă procesul de selecție în vederea atestării și angajării de persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști, în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“, beneficiar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, la care instituția este partener.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună  de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție se pot obține la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 25.03.2021)

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Anunț închiriere imobil cu destinația „Înființare Centru de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Brașov“ în cadrul proiectului POCU130250 „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate“ (data publicării: 17.03.2021)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Anunț achiziție servicii de meditații aferente Proiectului POCU130250 „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate“ (data publicării: 09.03.2021)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Persoanele cu dizabilități pot alege decontarea carburantului în locul biletelor gratuite pentru transportul interurban

 • Facilitatea se aplică doar persoanelor încadrate în gard de handicap grav sau accentuat
 • O persoană cu handicap nu va putea solicita, în același an, și decontarea carburantului și eliberarea biletelor gratuite
 • Limitele valorilor decontate sunt de 1500 de lei/an pentru gradul grav și 750 de lei/an pentru gradul accentuat
 • Cererea pentru decont se depune la sediul DGASPC Brașov din str. Apullum nr 3, în cel mult 60 de zile de la data efectuării călătoriei 

 

Anul 2021 vine cu noutăți în ceea ce privește gratuitatea pe transportul interurban pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, autoritățile au decis ca persoanele cu dizabilități, încadrate în gradul grav și accentuat, să poată poată alege între biletele gratuite pentru deplasarea interurbană sau decontarea costului cu combustibilul consumat pentru a se deplasa cu mașina.

Astfel, prin Legea nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost introdusă modificarea prevederilor art. 24 alin.(9) care prevăd decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale, ca alternativă la acordarea gratuității la transportul interurban. Întrucât prevederile art.24 alin.(1) cu privire la acordarea gratuității la transportul interurban se aplică numai persoanelor cu handicap grav și accentuat, alternativa la acest beneficiu se aplică în acest moment doar acestor categorii de persoane.

Bilete gratuite sau decont

Persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat vor completa, pentru fiecare an în parte, o cerere-tip cu privire la exprimarea opțiunii pentru decontarea carburantului sau eliberarea biletelor gratuite de transport interurban. În situația în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuității la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului de către persoana cu handicap, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Comunicatul integral poate fi citit aici.

(Data publicării: 26.02.2021)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DGASPC Brașov continuă campania de formare și angajare de asistenți maternali profesioniști

* selecția are loc în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“ * sunt căutate în principal persoane dispuse să preia și să lucreze cu copii cu dizabilități *  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov continuă procesul de selecție în vederea atestării si angajării de persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști.

Sunt căutate în special persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități. Acestea vor beneficia de un spor de 25% la salariu și de o alocație de plasament de 900 de lei/lună, față de 600 de lei/lună pentru un copil fără dizabilități. Selecția are loc în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“, beneficiar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, la care DGASPC Brașov este partener, alături de Direcțiile Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul celorlalte 40 de județe și cele 6 sectoare ale municipiului București.

Comunicatul integral poate fi citit aici.

(data publicării: 27.10.2020)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

cum-sa-devii-asistent-maternal-18667291

Bilanț 

200 de brașoveni interesați, 35 atestați ca asistenți maternali profesioniști

 

* 8 persoane se află în prezent în evaluare în vederea atestării * DGASPC Brașov continuă campania de formare și angajare de asistenți maternali profesioniști * sunt căutate în principal persoane dispuse să preia și să lucreze cu copii cu dizabilități *  selecția are loc în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – Cod SMIS 127 169“ *

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov și-a propus, pentru 2020, creșterea numărului de persoane angajate ca și asistent maternal profesionist, din dorința de a putea oferi copiilor care ajung în grija statului, din motive independente de voința lor, condiții de creștere și educare cât mai apropiate de mediul familial.

Ca urmare a campaniilor derulate, aproximativ 200 de brașoveni s-au arătat interesați de a deveni asistenți maternali profesioniști, în urma procesului de selecție și de formare, 35 dintre aceștia fiind atestați ca asistenți maternali profesioniști, alți 8 aflându-se în prezent în evaluare în vederea atestării.

Din cei 35 de brașoveni atestați, 30 au și fost angajați, având până în prezent în plasament 42 de copii.

În paralel cu procesul de selecție, DGASPC Brașov a derulat, în 2020, și cinci serii de programe de formare profesională pentru asistenți maternali profesioniști, ca parte a proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“.

Comunicatul integral poate fi citit aici.

(data publicării: 28.12.2020)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Consultare publică

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov lansează, spre consultare publică, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021. Propunerile, observațiile sau sugestiile dumneavoastră pot fi transmise pe adresa de e-mail mcsp@dgaspcbv.ro până la data de 18 decembrie 2020.

(data publicării: 11.12.2020)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU

DGASPC Brașov intenționează să închirieze imobil cu destinația „spații de birouri – clădire administrativă“, în Brașov, zona centrală, cu acces auto, accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități. Termen de depunere a ofertelor: 10.12.2020, ora 12.00.

Anunțul complet îl puteți descărca de aici.

(Data publicării: 04.12.2020)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Informare

În cursul zilei de astăzi, la CTF Daniel din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, aparţinând DGASPC Braşov, a izbucnit un incendiu la magazia de lemne. A fost afectată o parte din magazie, incendiul fiind stins la scurt timp.

Toți cei 12 beneficiari și personalul de serviciu sunt în afara oricărui pericol, clădirea centrului nefiind afectată.
 
Facem precizarea că CTF Daniel deține asigurare și autorizație ISU, iar toate lucrările de întreținere ale centralei și coșului de evacuare a fumului sunt efectuate la zi.

(Data publicării: 03.12.2020)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

disabled-group-cutout-istock-182400081-timsa-690x385

3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

De aproape 30 de ani, 3 decembrie marchează, simbolic, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, un prilej de promovare a unei mai bune înţelegeri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestora.

Tema aleasă, în acest an, de către Organizația Națiunilor Unite pentru Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi este „Construind înapoi mai bine: către o lume incluzivă pentru handicap, accesibilă și durabilă după lumea COVID-19”. “ (Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World”).

3 decembrie 2020 este, astfel, o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate. Fiecare dintre noi se poate implica astfel încât persoanele cu dizabilităţi să se bucure de şanse egale, iar fiecare zi trebuie să aducă în plus o informaţie din domeniul dizabilităţii, pentru a înlocui o prejudecată sau pentru a produce o schimbare de mentalitate. Comunitatea are nevoie să cunoască persoanele cu dizabilități, nevoile şi aptitudinile lor.

Comunicatul integral îl regăsiți aici.

(Data publicării: 03.12.2020)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DGASPC Brașov continuă campania de recrutare, formare, atestare și angajare de asistenți maternali profesioniști

 

25 de brașoveni au fost evaluați, formați și atestați ca și asistenți maternali în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“, beneficiar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, la care instituția este partener. Dintre aceștia, 20 au în prezent contract de muncă activ în cadrul DGASPC Brașov.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii de către Comisia pentru Protecția Copilului (CPC), care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea necesară dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament. Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună  de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale membrilor familiei și ale copilului/copiilor primiți în plasament, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familii, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

Amănunte găsiți aici.

(Data publicării: 27.11.2020)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ANUNȚ ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL FĂRĂ CONCURS, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

DGASPC BRAȘOV anunță angajare de personal contractual, fără concurs, pe perioadă determinată la Complexul de Servicii Săcele – C.M. „Casa Mamei“ Săcele (părinte social  – 1 post),  CTF „Chip“ Săcele (părinte social  – 2 posturi), CTF „Dale“ Săcele (părinte social  – 2 posturi), CTF „Donald“ Hărman (părinte social  – 1 post) și la CTF „Peter Pan“ Lunca Câlnicului (educator principal S  – 1 post).  Interviul va avea loc pe data de 26 noiembrie 2020.

Detalii despre atribuțiile posturilor, despre condițiile necesare ocupării postului și conținutul dosarului de înscriere la interviu găsiți aici.

(Data publicării: 17.11.2020)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ANUNȚ CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE

DGASPC Brașov organizează, la data de 07 decembrie 2020, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Comunicare, Registratură, Relații Publice și Evaluare Inițială.  

Detalii despre atribuțiile postului, bibliografia și tematica de concurs, precum și despre condițiile necesare ocupării postului și conținutul dosarului de înscriere la concurs găsiți aici.

(Data publicării: 16.11.2020)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Drept la replică

Ca urmare a articolului ,,Viol la orfelinat, ascuns ,,sub cearșaf“? Protectia Copilului Brașov e iar pusă în fața unor acuzații de mușamalizare a problemelor din sistem“, semnat de Petra Vârlan, publicat în cotidianul Bună Ziua Brașov în data de 27 octombrie 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov a transmis următorul drept la replică.

(Data publicării: 27.10.2020)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Precizare

Ca urmare a articolului «„Crescut infractor“. Confirmarea, la nici măcar o săptămână de la dezvăluiri», semnat de Ana Tîrcă, publicat în cotidianul Bună Ziua Brașov din data de 27 octombrie 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov a transmis următoarele precizări.

(Data publicării: 27.10.2020)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Drept la replică

Ca urmare a articolului ,,ASUM: Direcția pentru Protecția Copilului Brașov a ascuns un viol a cărui victimă a fost o minoră internată într-un centru de plasament”, nesemnat, publicat pe site-ul https://brasovstiri.ro în data de 26 octombrie 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov a transmis către site-ul „Știri de Brașov“ următorul drept la replică.

(Data publicării: 27.10.2020)

Dreptul la replică a fost publicat integral, la data de 27.10.2020: https://brasovstiri.ro/drept-la-replica-al-dgaspc/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ziua adoptiei

2 Iunie, ziua națională pentru adopție

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov urează, cu ocazia „Zilei Naționale pentru adopție“„La mulți ani” tuturor copiilor care au fost adoptați sau așteaptă să fie adoptați, precum și familiilor care au adoptat sau urmează să adopte copii din sistemul public de protecție.

Ziua naţională pentru adopţie urmează în calendar, nu întâmplător, Zilei internaţionale a copilului şi a părinţilor. Din 2014 suntem invitaţi, în fiecare zi de 2 iunie, să conştientizăm cât de important este pentru un copil să crească într-o familie, în care să se simtă iubit și protejat. Instituirea unei Zile Naționale pentru Adopției are ca scop promovarea adopțiilor și propunerea de soluții pentru simplificarea procedurilor de adopție.

Legislația în vigoare prevede că persoana/familia care doreşte să adopte trebuie să fie atestată ca persoană/familie adoptatoare, atestatul se obţine la cerere, în urma parcurgerii unui proces de evaluare de către solicitant. Atestatul de persoană/familie adoptatoare certifică îndeplinirea condițiilor materiale și a garanțiilor morale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului precum și existența abilităților parentale formate și dezvoltate pe parcursul procesului de evaluare.

Comunicatul integral poate fi descărcat de aici.

(data publicării: 02.06.2020, ora 11:00)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DGASPC Brașov înființează, cu fonduri nerambursabile, 3 centre de zi de consiliere și sprijin pentru copiii cu tulburări de comportament

* centrele vor funcționa la Brașov, Făgăraș și Rupea și se vor adresa unui număr de minim 110 copii și familiilor acestora * proiectul se adresează și tinerilor din centrele de plasament care urmează să părăsească sistemul rezidențial și vizează pregătirea acestora pentru viața independentă * valoarea totală a proiectului este de aproape 6 milioane de lei, iar perioada de implementare de 3 ani *

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov demarează un amplu proiect privind creşterea calităţii serviciilor sociale oferite în comunitate copiilor cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare de familie, precum şi tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, la nivelul judeţului Braşov.

În acest sens, vor fi înființate centre de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii în Brașov, Făgăraș și Rupea, pentru un număr de 110 copii și familiile lor, dublate de implementarea unor măsuri de susţinere pentru copii cu tulburări de comportament aflaţi în risc de separare şi familiile lor. De asemenea, va fi dezvoltat un program de identificare şi monitorizare a copiilor cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare, precum și o campanie de conştientizare şi sensibilizare a comunităţii cu privire la această categorie de beneficiari.

Comunicatul integral poate fi consultat aici.

Varianta audio este disponibilă mai jos:

(data publicării: 27.05.2020, ora 13:30)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DGASPC Brașov reia programul de lucru cu publicul

* în perioada 18.05.2020-31.05.2020, activitatea cu publicul la ghișeele de informații se limitează la intervalul orar 10.00-12.00, în fiecare zi, de luni până vineri * se reia și eliberarea la ghișeu a biletelor interurbane gratuite, în fiecare zi, între orele 10.00 și 13.00, doar pentru cazurile de urgență care impun deplasări în afara localității, conform prevederilor din hotărârea de instituire a stării de alertă *  prezentarea la ghișeele DGASPC Brașov se va face doar cu programare telefonică prealabilă, în ziua și la ora comunicată * activitatea centrelor de zi și a celor de recuperare din cadrul instituției, precum și vizitele aparținătorilor, voluntarilor și ale terților în cadrul centrelor rezidențiale ale DGASPC Brașov rămâne suspendată până la sfârșitul lunii *

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov informează publicul că activitatea de relații cu publicul la ghișeele instituție va fi reluată, începând de luni, 18 mai 2020, fiind însă limitată, până la sfârșitul acestei luni, la intervalul orar 10.00-12.00, în fiecare zi, de luni până vineri.

Activitatea cu publicul la nivelul ghișeelor pentru eliberarea biletelor gratuite de călătorie interurbană, a legitimațiilor de călătorie urbană, a cardurilor europene pentru dizabilitate, a voucherelor pentru dispozitivele asistive, a rovinietelor, a acordurilor pentru indemnizație sau asistent personal etc se va derula, în perioada 18 mai – 31 mai 2020, cu precădere, prin email sau curier/poștă. În acest sens, sunt instituie proceduri temporare de lucru prin care documentele emise de DGASPC Brașov (bilete de călătorie, card european pentru dizabilitate, rovinietă, acorduri etc) vor fi transmise destinatarilor, la cerere, prin poștă/curier sau electronic. Pentru situațiile de urgență care impun deplasarea în afara localităților, așa cum sunt ele prevăzute de punctul 17 alin (3) al Anexei la Hotărârea CNSU nr. 24/14.05.2020, va fi reluată activitatea directă cu beneficiarii la ghișeu, în intervalul orar 10.00 – 13.00, doar cu programare telefonică prealabilă, la numărul 0268.474348, tasta 1, tasta 1. Programarea va stabili cu exactitate ziua și ora la care beneficiarul trebuie să se prezinte la ghișeu, pe str. Apullum nr 3, accesul fiind permis cu cel mult 5 minute înainte de ora programată.

Comunicatul integral poate fi consultat aici.

Varianta audio este disponibilă mai jos:

(data publicării: 15.05.2020)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29 aprilie comunicat de presa selectie AMP

(data publicării: 29.04.2020)

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

telefonul de urgenta

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

amp

INFORMARE

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov continuă procesul de selecție în vederea atestării si angajării de persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști (cod COR 531201).

Selecția are loc în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“, beneficiar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, la care DGASPC Brașov este partener, alături de Direcțiile Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul celorlalte 40 de județe și cele 6 sectoare ale municipiului București.

Asistentul maternal profesionist este persoana atestată, de către Comisia pentru Protecția Copilului, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară, la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primeşte în plasament.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

 1. să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii;
 2. să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani;
 3. să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor;
 4. să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia;
 5. să aibă o stare de sănătate bună;
 6. să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap). Să deţină cunoştinţe teoretice şi practice de bază despre îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor;
 7. să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care:

 1. a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 2. părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
 4. persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Pentru a putea ocupa un post ca asistent maternal profesionist o persoană trebuie:

 1. să parcurgă împreună cu întreaga familie, etapa de evaluare psiho-socială, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist;
 2. să participe la un curs de formare profesională, organizat gratuit, în cadrul DGASPC;
 3. să obțină atestatul de asistent maternal profesionist;

 

Informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție se pot obține la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale (la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email: smc3@dgaspcbv.ro.).

(data publicării: 23.03.2020, ora 14:00)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

coronavirus 1

Ciclul violenței domestice poate fi întrerupt dacă tu decizi asta!

Servicii gratuite pentru victimele violenței domestice prin Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Prin Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, începând cu luna martie 2020, vor fi create servicii noi și gratuite destinate victimelor violenței domestice din toate județele:

 • 42 de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă, câte una în fiecare județ,
 • 42 de grupuri de suport care vor furniza consiliere psihologică prin intermediul  unor programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală pentru victimele violenței domestice în scopul de a le asigura sprijinul necesar pentru depășirea situației de criză în care se află, câte unul în fiecare județ,
 • 42 de cabinete de consiliere vocațională prin care beneficiarele sunt sprijinite și orientate, astfel încât să identifice care sunt opțiunile  personale cele mai potrivite  pentru formare profesională și identificarea unui loc de muncă, câte unul în fiecare județ.

Sună, transmite un e-mail sau vino ACUM direct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pentru a afla cum poți să beneficiezi, din luna martie 2020, de unul sau mai multe dintre următoarele servicii:

 • GĂZDUIRE pe o perioadă de până la 1 an în cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE
 • CONSILIERE PSIHOLOGICĂ/ GRUP DE  SUPORT,  în scopul de a te ajuta să depășești situația de criză.
 • CONSILIERE PENTRU ORIENTARE VOCAȚIONALĂ, FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă.

 

Direcția de Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov,

Adresa: str. Iuliu Maniu nr 6, Mun Brașov,  jud. Brașov

Telefon: 0268.417100

E-mail: office@dgaspcbv.ro

(data publicării: 05.02.2020, ora 10:00)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA DE ÎNCADRARE ȘI CONTINUAREA PROCEDURII DE EMITERE A APROBĂRII DE DEZVOLTARE PENTRU PROIECTUL „OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE ȘI AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN POD EXISTENT LA CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPILUL CU HANDCIAP BRĂDET“

anunt mediu Bradet

(data publicării: 27.01.2020, ora 09:00)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Anunț achiziție imobile Victoria

Anunț IV achiziție imobil cu destinația „Locuință protejată pentru adulți cu dizabilități“ Victoria și zona din vecinătatea orașului Victoria (data publicării: 27.01.2020, ora 10:00)

Formular ofertă (data publicării: 27.01.2020, ora 10:00)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

anunt angajare AMP 2020

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Revista „Abstract“ nr. 13

coperta revista nr 13

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 25 Noiembrie – Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor 

Statistică DGASPC Brașov: 180 de dosare de violență domestică în 11 luni

 • în 133 de cazuri a fost emis și ordin de restricție provizoriu de către polițiști
 • 150.000 de lei, sprijin financiar pentru victimele violenței domestice 

 

Despre violența domestică se vorbește și se scrie de mai bine de 20 de ani, când societatea civilă, în primul rând, a început să tragă semnale de alarmă vizavi de victimele violenței în familie, iar mai apoi autoritățile statului au început să accepte existența acestui fenomen și să facă pași timizi înspre limitarea acestuia. Cu toate acestea, mentalitatea multora din români a rămas aceeași, și anume că este „mai rușinos să fii victimă decât agresor“.

Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor – 25 noiembrie – a fost înființată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 2000 (Rezoluția nr. A / RES / 54/134). Data este aleasă pentru a comemora asasinarea violentă a trei dintre surorile Mirabal, care au fost ucise în Republica Dominicană în 25 noiembrie 1960, în timpul dictaturii lui Rafael Trujillo.

La nivelul DGASPC Brașov, în cele 11 luni din acest an au fost înregistrate 180 de dosare de violență domestică. În 133 dintre aceste cazuri au fost emise și ordine provizorii de către polițiști. În lipsa unui adăpost specializat pentru victimele violenței domestice, care urmează să fie amenajat în scurt timp într-o locație aparținând DGASPC Brașov, serviciile oferite victimelor au fost în principal de consiliere și de terapie.

Cu sprijinul Asociației Hope and Homes for Children România, 20 dintre victimele intrate în atenția DGASPC Brașov au fost ajutate financiar (peste 150.000 de lei) prin plata chiriilor pentru locuințe, alimente și alte produse necesare unei vieți decente. Alte trei victime au urmat gratuit, ca urmare a implicării specialiștiilor instituției, cursuri de parenting oferite de SCUT Brașov.

Cu siguranță, aria serviciilor de care ar avea nevoie victimele violenței domestice, dar și agresorii, este mult mai vastă, iar în timp DGASPC Brașov va ajunge să le ofere pe toate.

(comunicatul integral poate fi descărcat de aici)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

 

 Direcția de Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov,

Adresa: str. Iuliu Maniu nr 6, Mun Brașov,  jud. Brașov

Telefon: 0268.417.100

E-mail: office@dgaspcbv.ro

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (DGASPC Brașov) anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte Dezvoltare Locală cu finanțare în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Prezentul apel de cereri de propuneri de proiecte vizează implementarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și excluziunii sociale și care să contribuie la creșterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție ale acestor grupuri cu privire la calitatea acestor servicii. Pentru desfășurarea activităților specifice proiectului, DGASPC Brașov, în baza OUG. 34/2017, art 14, va aplica o procedură transparentă și nediscriminatorie de selecție a unor organizații neguvernamentale din România în calitatea de parteneri de proiect. (Vezi mai multe)

Anunț rezultat selecție parteneri (data publicării: 22.11.2019, ora 13:26)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

comunicat POCU AMP

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

1: un set de proceduri de lucru destinat activității desfășurate de asistenții maternali elaborat;

2: 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create;

3: platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, conținând module de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem;

4: 15.000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare continua;

5: un program de formare profesională și suport de curs elaborate;

6: un program de formare profesională susținut pentru 15.000 de asistenți maternali;

7: campanie de informare și conștientizare derulată;

8: rețea de asistență maternală dezvoltată;

9: cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019.

 Durata de implementare a proiectului este de 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2023) iar valoarea totală a acestuia este de 2.657.162.612,32 lei, din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 332.365.653,29 lei buget național și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor.

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la proiect, beneficiarul poate fi contactat la tel. 021 310 07 89, e-mail: office@anpfdc.ro.

 

„Dacă vrem să schimbăm cu adevărat ceva la un copil, ar trebui mai întâi să analizăm acel lucru, pentru a vedea dacă nu e ceva ce ar trebui schimbat în noi”

Servicii

ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune și aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap, realizează evaluarea complexă a copilului în vederea încadrării acestuia într-un grad de handicap, precum și demersurile necesare procesului de adopție.

Aici găsiți formularele necesare.

ÎN DOMENIUL PERSOANELOR ADULTE, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov asigură sprijin persoanelor adulte aflate în nevoie prin consiliere și le asigură servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și familiale pentru a depăși situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport, în condițiile legii. De asemenea, asigură măsurile de protecție necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc. Totodată asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.

Aici găsiți formularele necesare.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov vă pune la dispoziție formularele prevăzute de legislația în vigoare pentru solicitarea informațiilor de interes public:

Cerere informații de interes public

Reclamație administrativă 1

Reclamație administrativă 2

Termenele de comunicare a informațiilor de interes public.

Solicitările făcute în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice vă rugăm să le transmiteți la adresa de email relatiipublice@dgaspcbv.ro.

Pentru sesizări situații de abuz, neglijare, violență etc sau pentru solicitarea de informații care nu fac obiectul Legii 544/2001, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact.

Aboneaza-te la Newsletter

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro