Contact

 

Tel: 0268.417.100, 0268.411.124

Fax: 0268.417.100 tasta 4

Email: office@dgaspcbv.ro

Program cu publicul:        luni-joi: 8.00-16.30, vineri: 8.00-14.00

 

Serviciile pentru persoanele cu dizabilități își desfășoară activitatea la sediul de pe str. Apullum nr. 3

Tel: 0268. 474.348

Fax: 0268. 474.348 tasta 6

Program cu publicul:        luni-joi: 8.00-16.30, vineri: 8.00-14.00

 

La ghișeele pentru persoanele cu dizabilități, programul cu publicul este:

luni – joi: 8.00-12.30 și 14.30-16.00, vineri: 8.00-14.00

 

Responsabil prelucrare date cu caracter personal

Otilia Mocanudpo@dgaspcbv.ro

 

Program audiențe

Audiențele se fac în baza programărilor realizate pe baza cererilor de audiență depuse la sediul DGASPC Brașov din str. I. Maniu nr. 6, conform formularelor de mai jos:

Cerere înscriere în audiență la directorul general adjunct

Cerere înscriere în audiență la directorul general

Programul de audiențe al conducerii DGASPC Brașov este următorul:

Luni, între orele 14.00 și 16.00 – directorul general adjunct

Miercuri, între orele 14.00 și 16.00 – directorul general

 

Contact servicii funcționale

Serviciul Juridic-Contencios

str. I. Maniu nr. 6

email: juridic@dgaspcbv.ro

tel. 0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 3

 

Serviciul Resurse Umane

str. I. Maniu nr. 6

email: ru@dgaspcbv.ro

tel. 0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 1

 

Serviciul Achiziții Publice

str. I. Maniu nr. 6

email: achizitii@dgaspcbv.ro

tel. 0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 2

 

Serviciul Relații Publice

a) Ghișeu informații sediu central

str. I. Maniu nr. 6

Tel. 0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 6

b) Ghișeu informații persoane cu dizabilități

Str. Apullum nr. 3

Tel. 0268.474.348 tasta 1 și apoi tasta 7

c) Secretariat

Str. I. Maniu nr. 6

Email: office@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 5

d) Registratură sediu central

Str. I. Maniu nr. 6

Tel. 0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 4

e) Registratură sediu Apullum

Str. Apullum nr. 3

Tel/Fax. 0268.474.348 tasta 1 și apoi tasta 8

f) Mass-media

Str. I. Maniu nr. 6

Email: presa@dgaspcbv.ro; relatiipublice@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 7

 

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe și Relația cu ONG

str. Apullum nr. 3

email: mcsp@dgaspcbv.ro

tel. 0268.474.348 tasta 3

 

Biroul Adopții-Postadopții

str. I. Maniu nr. 6

Email: adoptii@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100 tasta 1 și apoi tasta 1

 

Compartiment Audit public intern

str. I. Maniu nr. 6

Email: audit@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100

 

Serviciul Contabilitate-Salarizare

str. I. Maniu nr. 6

Email: contatomulescumanuela@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100 tasta 2 și apoi tasta 1

 

Serviciul Plăți și Prestații Sociale

str. Apullum nr. 3

Email: serviciulplati@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.474.348 tasta 1 și apoi tasta 1

 a) Ghișeul eliberări bilete

Tel. 0268.474.348 tasta 1 și apoi tasta 4

 b) Compartimentul eliberare rovignetă

Tel. 0268.474.348 tasta 1 și apoi tasta 5

 

Serviciul Administrativ

str. I. Maniu nr. 6

Email: administrativ@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100 tasta 2 și apoi tasta 3

 

Compartimentul Financiar-buget

str. I. Maniu nr. 6

Email: financiar@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100 tasta 2 și apoi tasta 2

 

 

Serviciul Monitorizare

str. Apullum nr. 3

Email: monitorizare@dgaspcbv.ro; prot.copil@dgaspcbv.ro; prot.adult@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100 tasta 4

a) Compartimentul Secretariat Comisie Protecția Copilului

Tel. 0268.474.348 tasta 2 și apoi tasta 2

b) Compartimentul Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap

Tel. 0268.474.348 tasta 1 și apoi tasta 2

c) Compartimentul eliberare acorduri

Tel. 0268.474.348 tasta 1 și apoi tasta 6

 

Serviciul Evaluare Complexă

str. Apullum nr. 3

Email: sec@dgaspcbv.ro

a) Compartimentul Evaluare Complexă Adulți

Tel. 0268.474.348 tasta 1 și apoi tasta 3

 b) Compartimentul Evaluare Complexă Copii

Tel. 0268.474.348 tasta 2 și apoi tasta 3

 

Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

str. Iuliu Maniu nr. 6

Email: office@dgaspcbv.ro

a) Compartimentul Asistență Maternală

Tel. 0268.417.100 tasta 1 și apoi tasta 5

 b) Compartimentul Plasamente familiale

Tel. 0268.417.100 tasta 1 și apoi tasta 6

 

Serviciul Management de Caz Rezidențial

str. Iuliu Maniu nr. 6

Email: office@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100 tasta 1 și apoi tasta 3

 

Serviciul Intervenție în Regim de Urgență

str. Iuliu Maniu nr. 6

Email: office@dgaspcbv.ro

Tel. 0268.417.100 tasta 1 și apoi tasta 2

 

Serviciul de Coordonare și Consiliere în Situații de Violență în Familie

str. Iuliu Maniu nr. 6

Email: office@dgaspcbv.ro

 

Tel. 0268.417.100 tasta 1 și apoi tasta 4

Telefon: 0268.417.100

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.