Conducere

Conducerea DGASPC Braşov

Director general:                  Mircea Dan Suciu                      0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 5

Director gen. adj. Protecția Copilului:          Mihai Priboi                            0721.234.695

Director gen. adj. Persoane Adulte:              Julieta Gârbacea                    0760.665.874

Director gen. adj. Tehnico-Administrativ:         Todor Gîrbacea              0268.417.100 tasta 2 și apoi tasta 3

Director gen. adj. economic:     Liviu Gavrilă                                  liviu.gavrila@dgaspcbv.ro

 

Organigrama DGASPC Brașov valabilă de la 01.11.2018

 

Colegiul Director

Colegiul Director al DGASPC Brașov este compus din directorul general, directorii adjuncți, personalul de conducere din cadrul instituției, precum și 3 reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov, funcționari publici de conducere, propuși de președintele Consiliului Județean. Președintele Colegiului Director este secretarul general al județului. În situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general.

Colegiul Director are următoarele atribuţii  principale:

  1. analizează și controlează activitatea Direcției; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției;
  2. avizează proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
  3. avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al Direcției; avizul este consultativ;
  4. propune Consiliului Județean modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;
  5. propune Consiliului Județean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;
  6. propune Consiliului Județean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcție, prin licitație publică organizată în condițiile legii;
  7. întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum și premierea și sporurile care se acordă la salariul personalului Direcției, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Județean, în condițiile legii.
  8. Colegiul director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Județean.

Componența Colegiului Director al DGASPC Brașov este următoarea:

Președinte:            Dumbrăveanu Maria – Secretar general CJ Brașov

Vicepreședinte:     Suciu Mircea Dan – director general

Membrii:                Curecheriu Ion – director executiv DJCEP Brașov

                                Badea Valeria – manager Spitalul Clinic de Obstretică-ginecologie Brașov

                                Săbăduși Monica – manager Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

directorii adjuncți, șefii de servicii, de birouri și de centre/complexe de servicii

 

Telefon: 0268.417.100

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.