Programe, proiecte şi strategii

Proiect privind Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Județului Brașov

============================================================================================================================================================

Strategia Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov pentru perioada 2016-2020

============================================================================================================================================================

Harta serviciilor sociale la nivelul judetului Brasov

============================================================================================================================================================

„Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului (patru locuințe maxim protejate și un centru de zi) la nivelul județului Brașov“ 

1.Titlu proiect:       „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului la nivelul județului Brașov“

2.Denumire beneficiar:   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

3. Sursa de finanțare:   Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate“.

4.Autoritatea finanțatoare: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități

5.Scopul proiectului:     Dezvoltarea serviciilor sociale în județul Brașov în vederea asigurării unei tranziții facile a tinerilor cu dizabilități către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate, creșterea calității vieții tinerilor cu dizabilități care urmează să părăsească sistemul de protecție specială a copilului și asigurarea tranziției acestora către sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilități și creșterea gradului de autonomie funcțională și a unei vieți independente a persoanelor adulte cu dizabilități. Scopul proiectului va fi atins prin înființarea a patru locuințe maxim protejate și a unui centru de zi.

6.Obiective specifice: 

Obiectiv specific I: Dezvoltarea, la Victoria, a patru servicii sociale de tip locuințe maxim protejate în vederea creșterii calității vieții pentru un număr minim de 16 tineri cu dizabilități, care urmează să părăsească sistemul de protecție specială a copilului, din cadrul D.G,A.S.P.C. Brașov.

Obiectiv specific II: Dezvoltarea, la Victoria, a unui serviciu social de tip centru de zi în scopul creșterii calității vieții pentru minim 30 de tineri/persoane adulte cu dizabilități, instituționalizate/din comunitate, din județul Brașov.

5.Rezultate:

– creșterea numărului de locuințe protejate cu 4 la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov,
– reducerea cu minim 16 a numărului de tineri cu dizabilități care urmează să părăsească sistemul de protecție specială a copilului,
– creșterea cu 16 a numărului de persoane selectate și instruite care vor deservi locuințele protejate (pe lângă aceștia, încă 4 persoane selectate și instruite, angajate la centrul de zi, vor deservi și locuințele protejate – coordonator, administrator, referent contabil, șofer).
– creșterea numărului de centre de zi de la nivelul D.G.A.S.P.C, Brașov cu un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități;
– creșterea cu minim 30 a persoanelor adulte cu dizabilități cărora le vor fi furnizate servicii sociale în centrul de zi.
– prevenirea instituționalizării pentru persoanele adulte cu dizabilități din comunitate;
– creșterea cu 19 a numărului de persoane selectate și instruite care vor deservi centrul de zi (dintre aceștia, 4 persoane – coordonator, administrator, referent contabil, șofer – vor deservi și locuințele protejate).

7.Perioada de implementare:  Perioada de implementare a proiectului este 15.04.2019 – 30.11.2020.

8.Valoarea totală a proiectului:   Costul total eligibil al proiectului este de 2.485.599 lei, din care valoarea cheltuielilor nerambursabile este de 2.237.039 lei, iar contribuția proprie de 248.560 de lei. (data publicării: 13.05.2019)

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.474348; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.