Rapoarte si studii

Rapoarte

Raport de activitate pe anul 2019

Anexele la Raportul de activitate pe anul 2019 (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12)

Raport aplicare Lege 253/2013 pe anul 2019 (probațiune) (format docx) și (format pdf)

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2019 (format docx) și (format pdf)

Raport de activitate pe anul 2018

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2018 (format docx) și (format pdf)

Raport de activitate pe anul 2017

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2017

Raport de activitate pe anul 2016

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2016

Raport de activitate pe anul 2015

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2015

Studii

Raport „Evaluare privind implementarea Programului de interes național reglementat de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate

„Un Internet mai sigur pentru toți elevii!“ – Ghidul utilizării în siguranță a Internetului

Regulamente și coduri

Regulament de Organizare și Funcționare al DGASPC Brașov 2019

Regulament de Organizare și Funcționare al DGASPC Brașov 2018

Regulamentul de Organizare și Funcționare a DGASPC Brașov 2017

Codul de etică al DGASPC Brașov

Codul de conduită al personalului contractual (Legea 477/2004)

Codul deontologic al asistenților sociali (HCNAS 1/2012)

Codul de conduită al auditorilor interni (Ordinul 252/2004)

Alte documente

Act adițional la protocolul de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor

Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor

 

 

 

 

 

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.