Rapoarte si studii

Rapoarte

Raport aplicare Lege 253/2013 pe anul 2019 (probațiune) (format docx) și (format pdf)

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2019 (format docx) și (format pdf)

Raport de activitate pe anul 2018

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2018 (format docx) și (format pdf)

Raport de activitate pe anul 2017

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2017

Raport de activitate pe anul 2016

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2016

Raport de activitate pe anul 2015

Raport aplicare Lege 544/2001 pe anul 2015

Studii

Raport „Evaluare privind implementarea Programului de interes național reglementat de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate

„Un Internet mai sigur pentru toți elevii!“ – Ghidul utilizării în siguranță a Internetului

Regulamente și coduri

Regulament de Organizare și Funcționare al DGASPC Brașov 2019

Regulament de Organizare și Funcționare al DGASPC Brașov 2018

Regulamentul de Organizare și Funcționare a DGASPC Brașov 2017

Codul de etică al DGASPC Brașov

Codul de conduită al personalului contractual (Legea 477/2004)

Codul deontologic al asistenților sociali (HCNAS 1/2012)

Codul de conduită al auditorilor interni (Ordinul 252/2004)

Alte documente

Act adițional la protocolul de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor

Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor

 

 

 

 

 

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.