Formulare

Servicii sociale disponibile la nivelul județului Brașov

Harta serviciilor sociale la nivelul judetului Brasov

 

Acte necesare admitere in centrele de tip rezidential

Cerere de admitere in centrul rezidential pentru adulți

Cerere de admitere în centrul rezidențial pentru adulți – reprezentant legal/aparținător

Acte necesare admitere în centrul rezidențial pentru adulți

 

Acte necesare adoptii

Acte necesare adoptii

 

Violență domestică

Violența în familie – condiții eligibilitate

Fișă de semnalare violență

 

Formulare încadrare grad de handicap adulți/copii

Condiții eligibilitate încadrare grad de handicap

Acte necesare pentru serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

Cerere serviciu de evaluare complexa adulti

Cerere-tip evaluare complexa copil

Ancheta sociala

Fişa medicală sintetică

Fişa psihologică

Fişa psihopedagogică

Fișa_de_mediu CIF-CT

 

Plasamente/asistență maternală

Condiții eligibilitate pentru a deveni asistent maternal profesionist

Cerere inițială

Cerere evaluare

Pliant promovare

 

Acte necesare evidență și plată prestații sociale

Prestații sociale

Cerere drepturi persoane adulte cu handicap grav

Cerere drepturi persoane adulte cu handicap accentuat

Cerere drepturi persoane adulte cu handicap mediu

Cerere drepturi copii cu handicap

Cerere retur indemnizație

Cerere eliberare procură

Cerere eliberare adeverință

Acte necesare eliberarii legitimatiei de transport urban, respectiv bilete

Cerere eliberare legitimație transport urban

Cerere eliberare bilete transport interurban

Cerere eliberare legitimație transport urban pentru altă persoană

Cerere eliberare card european pentru dizabilitate

Documente necesare obtinerii adeverintei pentru acordul platii dobanzii

 

Acte necesare pentru eliberarea rovinietei

Documente pentru eliberarea rovinietei – titular cerere persoana cu handicap

Documente pentru eliberarea rovinietei – titular cerere insotitorul persoanei cu handicap (copil/adult)

Documente pentru eliberarea rovinietei – titular cerere asistentul personal al persoanei cu handicap (copil/adult)

Cerere eliberare acord indemnizatie sau asistent Personal – adulți

Cerere eliberare acord indemnizatie sau asistent Personal – copii

 

Resurse umane

Declaratie pe propria raspundere ca nu a facut politie politica

Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost destituit dintr-o functie publica

Formular inscriere la concurs FP

Formular inscriere la concurs personal contractual

Actele necesare pentru intocmirea dosarului de concurs

Model adeverință vechime în muncă și în specialitate

 

Formulare relatii cu publicul

Informatii din oficiu coordonate de contact

Cerere liber acces la informatii de interes public

Informatii din oficiu categorii documente produse-gestionate

Informatii din oficiu documente interes public

Informatii din oficiu documente exceptate de la liberul acces pentru respectarea pricipiului confidențialității

Informatii din oficiu modalitati contestare decizie refuz comunicare informații publice/comunicare informații incomplete

Informatii din oficiu persoane conducere

Informatii din oficiu program de audiente

Cerere-tip înscriere audiență director general

Cerere-tip înscriere audiență director general adjunct

Telefon: 0268.417.100

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.