Buget și achizitii publice

Venituri salariale

Veniturile salariale la data de 31 ianuarie 2019

Standarde de cost/Rapoarte lunare cost per beneficiar

Raport cost lunar/beneficiar persoane cu handicap 2019

Raport cost lunar/beneficiar vârstnici 2019

Raport cost lunar/beneficiar copii 2019

Standard de cost Castanul

Standard de cost CS Timiș

Standard de cost copii instituționalizați

Standard de cost pentru copil aflat cu măsură de plasament la DGASPC Sector 2 București

Standard de cost copil aflat cu măsură de plasament la SOS Satele Copiilor

Standard de cost copii aflați cu măsură de plasament la Fundația MGH Constanța

Buget

Buget 2019

Bilanțuri contabile

Bilanțul DGASPC Brașov pe anul 2018

Bilanțul DGASPC Brașov pe semestrul I din anul 2017

Bilanțul DGASPC Brașov pe anul 2016

Audit intern

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Achiziții publice

2019

Invitație participare procedură de atribuire contract de achiziții publice „Servicii SSM” (data publicării: 20.06.2019)

Caiet de sarcinii SSM (data publicării: 20.06.2018)

Planul anual de Achiziții publice pentru anul 2019

Centralizator contracte de achiziții publice 2019

2018

Centralizator contracte de achiziții publice 2018

Invitație participare pentru ofertare curs „Managementul Serviciilor Sociale“ (data publicării: 27.09.2018)

Planul anual de Achiziții publice – revizuit (data publicării: 18.09.2018)

Invitație participare și caiet de sarcini „Achiziție rechizite școlare” (data publicării: 06.09.2018)

Anunț contractare servicii de securitate informatică și protejare a datelor (data publicării: 16.06.2018)

Caiet de sarcini achiziționare calculatoare (data publicării: 28.03.2018)

Caiet de sarcini achiziționare servicii de spălare și întreținere auto (data publicării: 14.02.2018)

2017

Contracte pe anul 2017

Anunț achiziție servicii mentenanță echipament informatic pe 2017

Anunț achiziție servicii întreținere centrale termice pe 2017

Anunț achiziție servicii mentenanță imprimante pe 2017

Anunț achiziție servicii de securitate informatică și protejarea datelor pe 2017

Caiet de sarcini selecție oferte achiziționarea serviciilor de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase

Caiet de sarcini achiziționare licențe de operare Windows

Caiet de sarcini Lucrări de reparații la instalația de încălzire CIA Sf Anton Timiș + propunere financiară

Caiet de sarcini Lucrări de reparații la instalația de încălzire CIA Timiș + propunere financiară

Caiet de sarcini Lucrări de reparații la instalația de încălzire C.P. Dacia + propunere financiară

Caiet sarcini soft contabilitate

Caiet de sarcini studiu fezabilitate construire case de tip familial la Victoria

2016

Centralizator contracte pe anul 2016

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.474348; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.