Solicitare informatii

Persoana responsabilă cu furnizarea informațiilor de interes public la nivelul DGASPC Brașov este domnul Mailat Radu (0755.063378, email: relatiipublice@dgaspcbv.ro)

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de  prevederile pct. 11 din HG 478/2016 pentru completarea și modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001(art 16 din Norme),  şi anume:

a) 10 zile pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost indentificată în acest termen;

b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

c) 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate şi a motivării refuzului.

e) Termenele prevăzute la lit. a-d se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin. (4). Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Raport anual de evaluare a implementării prevederilor Legii 544/2001 pe anul 2018

Raport anual de evaluare a implementării prevederilor Legii 544/2001 pe anul 2017

Raport anual de evaluare a implementării prevederilor Legii 544/2001 pe anul 2016

Raport anual de evaluare a implementării prevederilor Legii 544/2001 pe anul 2015

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov vă pune la dispoziție formularele prevăzute de legislația în vigoare pentru solicitarea informațiilor de interes public:

Cerere informații de interes public

Reclamație administrativă (refuz răspuns)

Reclamație administrativă (răspuns incomplet)

 Legislație în domeniu:

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.474348; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.