Proiecte Finalizate

 • închiderea componentei rezidentiale a CP „Micul Print” Brasov si dezvoltarea unei palete de servicii alternative. Rezultate: 3 case de tip familial, 3 centre de zi, extinderea retelei de asistenti maternali cu 80 de persoane, un centru de recuperare a copilului cu deficiente, reintegrarea în familie a copilului institutionalizat, prevenirea institutionalizarii copiilor din familiile aflate în situatii de risc. Sursa de finantare: Programul Phare Copiii mai întâi – buget 681.103,47 euro;
 • Case de tip familial pentru copiii cu deficiente. Rezultate: închiderea CP „Barza Mica” (fost camin-spital) si deschiderea a 4 case de tip familial, reintegrarea în familie a copilului cu handicap institutionalizat, prevenirea institutionalizarii copiilor cu handicap din familiile aflate în situatii de risc. Sursa de finantare: Programul Phare Copiii mai întâi – buget 285.984,3 Euro 100% finantare UE;
 • Adapost de Zi si Noapte pentru Copiii Strazii. Rezultate: Crearea unui serviciu specializat care sa ofere sprijin, consiliere, asistenta si plasament temporar copiilor si tinerilor strazii, având o capacitate de 15 locuri. Sursa de finantare: BIRD prin ANPDC, Consiliul Judetean Brasov, Asociatia Catharsis – buget 129.000 USD;
 • Centru de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului în familie. Rezultate: Extinderea retelei de asistenta maternala cu 100 persoane, reducerea numarului de locuri din CP „Micul Print” Brasov cu 40 . Sursa de finantare: Programul Phare Copiii mai întâi – buget 226.187 Euro;
 • Amenajarea unor ateliere protejate. Rezultate: Amenajarea unui atelier scoala - brutarie si calificarea unui numar de 40 tineri institutionalizati în aceasta meserie. Sursa de finantare: Programul DAPHNE prin Regiunea Piemonte-Italia – buget 165.737.735 Lire italiene;
 • Recompartimentarea CP Bradet în module de tip familial, amenajarea unui loc de joaca în aer liber. Sursa de finantare: Cheltenham College – buget 84.000 Lire sterline;
 • Proiectul „Muntele de Joaca Spielberg”. Rezultate: Amenajarea unui teren de joaca pentru copiii institutionalizati în CP „Casa Ioana” Rupea. Sursa de finantare: Fundatia Blue Heron USA – buget 26.656 USD;
 • Amenajare sala de sport la CP Bradet Sacele. Sursa de finantare: Fundatia East West Link –buget 35.000 Euro;
 • Casa SF Patrick Harman . Sursa de finantare/ suma obtinuta – Fundatia North West Roumanian Found cu suma de cca. 300.000 euro.
 • Inchiderea CP Dumbrava Minunata. Sursa de finantare/suma obtinuta – Fundatia SERA Romania 465.651,53 RON
 • Amenajare Centru de Zi pentru copiii cu Sindrom Down Casa Soarelui. Sursa de finantare/suma obtinuta –Fundatia Romanian School Aid Irlanda (2900 lire sterline), Banc Post (1000 euro), BRD (3000 RON) Asociatia Sindrom Down si directie
 • înfiintarea Complexului de servicii „Castanul” Victoria – destinat persoanelor vârstnice. Proiect în derulare pâna în august 2008. Sursa de finantare: 50% Phare 2004/016-772.04.02 – si 50 % Consiliul Judetean Brasov din bugetul total al proiectului de 400.000 Euro;
 • înfiintarea Centrului Social de Urgenta „Stejarul” Tarlungeni – destinat persoanelor adulte aflate în situatie de criza. Proiect în derulare pâna în august 2008. Sursa de finantare: 65% Phare 2004/016-772.04.02 - si 35% Consiliul Judetean Brasov din buget total al proiectului de 315.000 Euro;
 • „Centru de readaptare functionala pentru deficienti de vedere tardivi” – PHARE 2006/018-147.04.02.03.02.01.705 - bugetul proiectului 84705 euro.
 • „O Vacanta de Poveste”, proiect finantat de Fundatia Soros România cu suma de 25.000 de dolari.
created by: