Proiecte Finalizate

 • închiderea componentei rezidentiale a CP „Micul Print” Brasov si dezvoltarea unei palete de servicii alternative. Rezultate: 3 case de tip familial, 3 centre de zi, extinderea retelei de asistenti maternali cu 80 de persoane, un centru de recuperare a copilului cu deficiente, reintegrarea în familie a copilului institutionalizat, prevenirea institutionalizarii copiilor din familiile aflate în situatii de risc. Sursa de finantare: Programul Phare Copiii mai întâi – buget 681.103,47 euro;
 • Case de tip familial pentru copiii cu deficiente. Rezultate: închiderea CP „Barza Mica” (fost camin-spital) si deschiderea a 4 case de tip familial, reintegrarea în familie a copilului cu handicap institutionalizat, prevenirea institutionalizarii copiilor cu handicap din familiile aflate în situatii de risc. Sursa de finantare: Programul Phare Copiii mai întâi – buget 285.984,3 Euro 100% finantare UE;
 • Adapost de Zi si Noapte pentru Copiii Strazii. Rezultate: Crearea unui serviciu specializat care sa ofere sprijin, consiliere, asistenta si plasament temporar copiilor si tinerilor strazii, având o capacitate de 15 locuri. Sursa de finantare: BIRD prin ANPDC, Consiliul Judetean Brasov, Asociatia Catharsis – buget 129.000 USD;
 • Centru de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului în familie. Rezultate: Extinderea retelei de asistenta maternala cu 100 persoane, reducerea numarului de locuri din CP „Micul Print” Brasov cu 40 . Sursa de finantare: Programul Phare Copiii mai întâi – buget 226.187 Euro;
 • Amenajarea unor ateliere protejate. Rezultate: Amenajarea unui atelier scoala - brutarie si calificarea unui numar de 40 tineri institutionalizati în aceasta meserie. Sursa de finantare: Programul DAPHNE prin Regiunea Piemonte-Italia – buget 165.737.735 Lire italiene;
 • Recompartimentarea CP Bradet în module de tip familial, amenajarea unui loc de joaca în aer liber. Sursa de finantare: Cheltenham College – buget 84.000 Lire sterline;
 • Proiectul „Muntele de Joaca Spielberg”. Rezultate: Amenajarea unui teren de joaca pentru copiii institutionalizati în CP „Casa Ioana” Rupea. Sursa de finantare: Fundatia Blue Heron USA – buget 26.656 USD;
 • Amenajare sala de sport la CP Bradet Sacele. Sursa de finantare: Fundatia East West Link –buget 35.000 Euro;
 • Casa SF Patrick Harman . Sursa de finantare/ suma obtinuta – Fundatia North West Roumanian Found cu suma de cca. 300.000 euro.
 • Inchiderea CP Dumbrava Minunata. Sursa de finantare/suma obtinuta – Fundatia SERA Romania 465.651,53 RON
 • Amenajare Centru de Zi pentru copiii cu Sindrom Down Casa Soarelui. Sursa de finantare/suma obtinuta –Fundatia Romanian School Aid Irlanda (2900 lire sterline), Banc Post (1000 euro), BRD (3000 RON) Asociatia Sindrom Down si directie
 • înfiintarea Complexului de servicii „Castanul” Victoria – destinat persoanelor vârstnice. Proiect în derulare pâna în august 2008. Sursa de finantare: 50% Phare 2004/016-772.04.02 – si 50 % Consiliul Judetean Brasov din bugetul total al proiectului de 400.000 Euro;
 • înfiintarea Centrului Social de Urgenta „Stejarul” Tarlungeni – destinat persoanelor adulte aflate în situatie de criza. Proiect în derulare pâna în august 2008. Sursa de finantare: 65% Phare 2004/016-772.04.02 - si 35% Consiliul Judetean Brasov din buget total al proiectului de 315.000 Euro;
 • „Centru de readaptare functionala pentru deficienti de vedere tardivi” – PHARE 2006/018-147.04.02.03.02.01.705 - bugetul proiectului 84705 euro.
 • „O Vacanta de Poveste”, proiect finantat de Fundatia Soros România cu suma de 25.000 de dolari.
 • “Realizarea de locuinte protejate pentru tinerii cu dizabilitati are implinesc 18 ani si, conform legii, ies din sitemul rezidential al centrului de Reabilitara Scolara Bradet”. Finantator CJ Brasov si Cheltenham College care contribuie cu cca 24000 lire sterline.
 • Implementarea conventiei cu FRODO UK (Foundation for the Relief of Disabled Orphans) - obiective 2010 – 2011: evaluarea copiilor cu probleme ortopedice din sistemul de protectie al D.G.A.S.P.C Brasov urmata de formarea unei echipe de medici chirurgi ortopezi pediatrici din Marea Britanie si Romania pentru a efectua interventiile chirurgicale necesare asupra copiilor cu probleme ortopedice.
 • Imbunatatirea calitatii eficientei serviciilor din cadrul DGASPC Brasov, prin implementarea si certificarea Sistemului de Management integrat : „ calitate- mediu” – Aplicant : Judetul Brasov; Beneficiar: DGASPC Brasov – Finantare : FSE prin PO DCA
 • „Cresterea capacitatii autoritatilor administratiei publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilitati in cadrul propriilor familii” – finantat prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic European – derulat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului
 • Proiect educational – constuire sera in vederea dobandirii de deprinderi de viata independenta pentru beneficiarii cu dizabilitati ai CRS Bradet Sacele – finantat de Clubul Rotary ERK – buget: 23345 ron.
 • Sponsorizare din partea Fundatiei BENTE AID Norvegia – tractor pentru CRS Bradet Sacele – buget: 10520 euro.
created by: