Încadrare în grad de handicap

Pentru încadrarea într-un grad de handicap, fie că vorbim despre copii sau adulți, primul pas pe care trebuie să îl faceți este să vă adresați Serviciului de Evaluare Complexă, care își desfășoară activitatea la sediul nostru din str. Apullum nr. 3.

Vezi detalii »

Acțiuni și evenimente

Prin acțiunile și evenimentele pe care le organizăm periodic, vrem să promovăm și să popularizăm cei mai talentați copii instituționalizați și să arătăm că ei sunt la fel ca orice alt copil din familii, care trăiesc însă drama de a nu trăi alături de familiile lor biologice, din motive ce nu țin de ei.

Vezi detalii »

Telefonul copilului abuzat

DGASPC Brașov pune la dispoziţia copiiilor şi familiilor din județ un TELEFON DE URGENŢĂ, pe care îl pot accesa în funcţie de nevoile pe care le au la un moment dat pentru a semnala o situaţie de abuz, neglijare şi exploatare.

Vezi detalii »

Noutati

PRECIZĂRI

Urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov face următoarele precizări:

Cu privire la situația copilului de 4 ani, agresat fizic de către părinții lui, precizăm că acest caz a intrat în atenția DGASPC Brașov la sesizarea unei unități de învățământ. Imediat după primirea sesizării, echipa mobilă de la Telefonul Copilului a intervenit. Pe baza datelor adunate a fost informată Poliția și s-a dispus măsura de protecție plasament în regim de urgență la un asistent maternal profesionist. În acest moment, copilul este internat în spital și este stabil. Când personalul medical va decide că starea lui de sănătate permite externarea, copilul va merge în familia unui asistent maternal profesionist.

În ceea ce privește cazul copilului de 14 ani care muncea la stână, menționăm că sesizarea către Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost formulată de către reprezentanții DGASPC Brașov. Urmare a acestei sesizări, și în urma cercetărilor efectuate, organele de cercetare au solicitat prezența reprezentanților DGASPC Brașov la audierea minorului în cauză, dar și pentru însoțirea angajaților IPJ Brașov la efectuarea unei percheziții la domiciliul copilului. Urmare a acestei intervenții, pentru toți cei 5 copii ai familiei s-a instituit măsură de protecție plasament în regim de urgență.

Referitor la cazul minorilor reintegrați în familia naturală, în localitatea Măieruș, menționăm că:

 • familia la care se face referire are 9 copii, din care 7 au fost în sistemul de protecție cu măsură de plasament, fie într-un serviciu social, fie la un asistent maternal profesionist.
 • conform legilației în vigoare, măsura plasamentului într-un serviciu social sau la un asistent maternal profesionist este una temporară. Părinții au dreptul să mențină relații cu copiii și să solicite reintegrarea lor în familie. În situația în care motivele care au stat la baza instituirii măsurii de protecție au încetat, copiii pot fi reintegrați în familia naturală, prin hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie, ceea ce s-a întâmplat și în acest caz.
 • de la momentul instituirii măsurii de protecție pentru copii, familia a făcut eforturi pentru a-și îmbunătăți condițiile de locuit. Mai mult, a fost sprijinită de DGASPC Brașov, cu ajutorul unui ONG, în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit (s-a pus parchet, s-au montat geamuri termopan, s-a montat o sobă, s-au achiziționat o masină de splălat și o ladă frigorifică, etc) și a demarării construcției încă unei camere
 • cei șapte copii au fost reintegrați treptat. Ultima reintegrare, a celor mai mici dintre copii, care se aflau la asistent maternal profesionist, s-a realizat ieri, 24.11.2023. Copiii au fost pregătiți pentru reintegrare, iar această pregătire este atributul psihologului, managerului de caz, personalului de îngrijire și asistentului maternal profesionist.
 • tot ieri, 24.11.2023, un apel anonim la numărul de urgență 119 sesiza că la domiciliul familiei sunt condiții improprii de locuit și se aud scandaluri. Echipa mobilă de la Telefonul Copilului s-a deplasat imediat la locuința familiei iar ceea ce s-a reclamat la telefon nu are legătură cu realitatea. Copiii erau îngrijiți, se aflau împreună cu părinții lor, iar condițiile din locuință erau în regulă.
 • facem precizarea că reintegrarea minorilor în familia biologică s-a dispus de către Tribunalul pentru Minori și Familie, în baza probelor depuse la dosar, instanța considerând că este în interesul superior al copilului să se întoarcă în familia biologică.
 • conform Legii 272/2004 și celorlalte acte normative din domeniu, „copilul are dreptul de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia“, iar angajații DGASPC Brașov au obligația legală de a acorda asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial.
 • monitorizarea copiilor reintegrați în familie se realizează de către serviciul public local de asistență socială de la nivelul Primăriei.

(Data publicării: 25.11.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hope and Homes for Children România a finalizat construcția caselor de tip familial unde se vor muta copii cu handicap severe de la „Speranța“ Codlea

402184063_359159456777698_5944437697622078417_n

Hope and Homes for Children România a finalizat construcția a două noi case familiale ce urmează să închidă pentru totdeauna Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever „Speranţa”, din Codlea.

402245144_359159536777690_256658348933299422_n 402163217_359159533444357_6567517275274379808_n

„Pentru că o instituție nu poate fi vreodată «Acasă» pentru un copil, au pus cărămidă peste cărămidă alături de noi LPP România Fashion și Carl von Linde Foundation, cu o investiție totală de 480.000 de Euro, pentru ca 20 de copii cu nevoi speciale severe să fie mutați aici, departe de orfelinat. Ne-am bucurat, alături de sponsorii noștri, de tot ce înseamnă noul Acasă: spații generoase și primitoare, dormitoare luminoase și toate facilitățile de care e nevoie pentru ca micuții să simtă liniștea și căldura unui loc al lor.

Cele 2 case sunt construite în parteneriat cu autoritățile locale și județene, pe un teren de peste 3000 de metri pătrați pus la dispoziție de Primăria Municipiului Codlea, urmând ca racordarea caselor la utilități să fie făcută de CJ Brașov, iar copiii să fie mutați de către DGASPC BV“, se arată în comunicatul Hope and Homes for Children România.

Mulțumim, Hope and Homes for Children România!

(Data publicării: 17.11.2023)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Continuăm extinderea rețelei de asistenți maternali la Brașov!

amp 12

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 31.10.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DGASPC Brașov a înființat, cu fonduri nerambursabile, 3 centre de zi de consiliere și sprijin pentru copiii cu tulburări de comportament

* centrele funcționează, începând cu anul 2022, la Brașov, Făgăraș și Rupea * în cele 18 luni de funcționare, 127 de copii și familiile acestora au beneficiat de servicii de consiliere și sprijin în vederea prevenirii abandonului școlar și separării de familie * totodată, un număr de 77 de copii și tineri instituționalizați au beneficiat de sprijini în vederea pregătirii pentru a avea o viaţă independentă * finanțarea a fost asigurată prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, valoarea totală a proiectului fiind de 5.821.420,12 lei *

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a implementat la nivelul judeţului Braşov, în perioada mai 2020 – octombrie 2023, Proiectul „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate!“, este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate!“ a reprezentat un amplu proiect pentru creşterea calităţii serviciilor sociale oferite în comunitate copiilor cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare de familie, pe de o parte, precum şi tinerilor aflați în centrele rezidențiale care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, pe de altă parte.

În acest sens, în 2022 au fost operaționalizate 3 centre de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, în Brașov, Făgăraș și Rupea, pentru un număr de 110 copii și familiile lor, dublate de implementarea unor măsuri de susţinere pentru copii cu tulburări de comportament aflaţi în risc de separare şi familiile lor. De asemenea, a fost dezvoltat un program de identificare şi monitorizare a copiilor cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare de familie, în parteneriat cu CJRAE Brașov și IȘJ Brașov, la nivelul județului fiind derulată, în 2021, o campanie de conştientizare şi sensibilizare a comunităţii cu privire la această categorie de beneficiari.

 

127 de copii și familiile acestora au beneficiat de servicii de consiliere și sprijin în vederea prevenirii abandonului școlar și separării de familie

 

În cele trei Centre de Zi de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii de la Brașov, Făgăraș și Rupea, copiii cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de abandon școlar și separare de familiile lor beneficiază de consiliere psihologică, psihoterapie individuală și de grup, sprijin emoțional, deprinderi de viață independentă, dezvoltarea culturii generale, orientare profesională, dezvoltarea competențelor digitale, educație pentru sănătate, pregătirea lecțiilor și activități de recreere și socializare.

 La activitățile derulate în Centrul de Zi de la Brașov, cu o capacitate de 50 de locuri, adresate copiilor cu tulburări de comportament din Brașov, Săcele, Tărlungeni, Hărman, Sânpentru, Cristian, Ghimbav şi Budila, sunt înscriși în prezent un număr de 56 de copii, alți 8 aflându-se pe lista de așteptare, fiind în procedură de evaluare. La Centrul de Zi din Făgăraș, destinat copiilor din Făgăraș, Şercaia, Victoria, Viştea, Beclean, Voila, Şoarş, Cincu şi Sâmbăta, sunt înscriși 30 de copii, alți 12 aflându-se în așteptare/evaluare.

În ceea ce privește Centrul de Zi din Rupea, destinat copiilor cu tulburări de comportament din Rupea, Dacia, Homorod, Ungra, Racoş, Caţa şi Buneşti, se află în prezent în procedură de consiliere și sprijin 30 de copii, alți 24 fiind pe lista de așteptare.

 

77 de copii și tineri instituționalizați au beneficiat de sprijin pentru viață independentă

 

Proiectul „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate!“ a vizat și creșterea calității serviciilor sociale oferite copiilor și tinerilor aflați în sistemul rezidențial al DGASPC Brașov. Prin proiect a fost dezvoltat un program de asistență și sprijin pentru cei care urmau să părăsească sistemul de protecție, astfel încât aceștia să aibă șansa de a se putea integra în societate după încetarea măsurii de protecție.

Pentru 77 de beneficiari cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, au fost identificate cursuri de calificare, programe de consiliere terapeutică și educațională sau programe de pregătire pentru susținerea examenelor de absolvire. Astfel, 57 de copii au beneficiat de pregătire pentru Evaluarea Națională sau Bacalaureat, 39 de copii au beneficiat de servicii de pshioterapie și 38 de servicii de consiliere educațională și vocațională. De asemenea, 30 de copii au beneficiat de cursuri de calificare (TIC).

În cursul lunii noiembrie 2022 a fost derulată, la nivelul județului Brașov, și o campanie de conştientizare şi sensibilizare pentru creşterea responsabilității sociale a comunității cu privire la tinerii care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copilului, campanie care a implicat reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Brașov, AJOFM Brașov, IȘJ Brașov, ai Universității „Transilvania“ Brașov și ai mediului de afaceri brașovean.

 

Finanțarea a fost asigurată prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, valoarea totală a proiectului fiind de 5.821.420,12 lei

 

Proiectul, intitulat „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate!“, a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Valoarea proiectului a fost de 5.821.420,12 lei (din care 4.948.207,11 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 756.784,54 lei buget national și 116.428,47 lei contribuție proprie a DGASPC Brașov), iar perioada de implementare de 42 de luni, între mai 2020 și octombrie 2023.

(Data publicării: 30.10.2023)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

COMUNICAT DE PRESĂ

70 de copii și tineri din cadrul serviciilor sociale ale DGASPC Brașov participă în acest week-end la proiectul „Pregătiți pentru viață“

copii joaca

70 de copii și tineri, cu vârste de peste 14 ani, din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial și familial ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov dar și din familii vulnerabile aflate în atenția DGASPC, participă, începând de astăzi, la proiectul ,,Pregătiți pentru viață“, organizat de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin intermediul Casei de Cultură Studenților Brașov.

Pe parcursul a trei zile, copiii și tinerii se vor bucura, în tabăra organizată la Complexul Turistic Pănicel din Râșnov, de activități educative și de relaxare, vor participa la workshop-uri  și vor vizita diferite obiective turistice. Scopul acestor activități este de a asigura pregătirea acestor copii și tineri pentru integrarea mai ușoară în societate, pentru a face față unor situații de risc și pentru a-și dezvolta spiritul de echipă.

Prin proiectul ,,Pregătiți pentru viață“ se urmărește organizarea de tabere de weekend destinate copiilor, cu vârsta de peste 14 ani, atât din sistemul de protecție specială, cât și copiilor din familii vulnerabile din comunitate, copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, cu părinte/părinți decedați ori afectați de diferite traume/abuzuri.

(Data publicării: 28.09.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DGASPC Brașov continuă extinderea rețelei de asistenți maternali!

* sunt căutate persoane sau familii care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani

ziua adoptiei

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 28.09.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, în vizită la Brădet

Ministrul Familiei la Bradet

Beneficiarii serviciului social Casa de tip familial Gabriela, au avut parte astăzi, de un oaspete surpriză.

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a venit la Brădet să o viziteze pe tânăra care fusese internată, cu arsuri, în cursul lunii august.

Ministrul s-a arătat mulțumit de starea tinerei și de modul în care sunt îngrijiți beneficiarii serviciului social.

Sursă foto: Pagina de Facebook a ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero

(Data publicării: 16.09.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Oportunități și riscuri după încetarea măsurii de protecție specială
Poza Reduta

Tinerii care beneficiază de măsură de protecție specială au participat astăzi la sesiunea de informare și consiliere „Oportunități și riscuri după încetarea măsurii de protecție specială”, organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Tinerilor li s-au reamintit drepturile și responsabilitățile pe care le au conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, după dobândirea capacității depline de exercițiu și au primit informații cu privire la pașii pe care îi au de urmat mai departe și instituții abilitate să îi sprijine în demersul integrării socio-profesionale.

Totodată au fost informați și cu privire la riscurile pe care le implică consumul de substanțe interzise și despre fața nevăzută a traficului de persoane, indiferent de fața acesteia.

La eveniment au participat aproximativ 100 de persoane. Alături de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, au fost prezenți și reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, ai Agenției Naționale Antidrog, ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și reprezentanți ai ONG-urilor.

(Data publicării: 07.09.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

COMUNICAT DE PRESĂ

cladire DGASPC BV

Tânăra instituționalizată la Casa de tip Familial „Gabriela“ Brădet, internată, în data de 11.08.2023, cu arsuri, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, a fost externată astăzi. Fata se simte bine, nu a avut nevoie de grefe de piele, este stabilă din punct de vedere medical și emoțional, iar personalul serviciului social va urma indicațiile medicale primite în vederea recuperării totale a fetei. DGASPC Brașov mulțumește, pe această cale, personalului medical din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru grija și profesionalismul de care a dat dovadă.

Anchetele demarate în acest caz, atât cea penală, cât și cea administarativă, sunt în desfășurare, iar imediat ce acestea se vor finaliza, rezultatele lor vor fi făcute publice.

Conform datelor furnizate de Poliția Municipiului Săcele, în acest caz a fost constituit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul savârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

În paralel cu demararea cercetării interne administrative, conducerea DGASPC Brașov a dispus delegarea, în alte servicii sociale, a angajaților care se aflau în ture la momentul producerii evenimentului.

Reiterăm faptul că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nu sunt și nu vor fi tolerate, sub nicio formă, comportamentele abuzive (neglijență, abuz, exploatare) asupra beneficiarilor instituției.

Totodată, vă informăm că apelând numărul de telefon 119, orice persoană fizică sau juridică poate semnala orice caz sau suspiciune de abuz, exploatare, neglijență sau orice altă formă de violență. La celălalt capăt al firului răspunde un specialist care evaluează cazul, iar atunci când situația o impune, va trimite de îndată echipa mobilă pentru a salva persoana dintr-o situație de risc sau, în cazul în care viața persoanei este pusă în pericol (accidente, urgențe medicale), operatorul va transfera apelul către 112.

(Data publicării: 28.08.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

COMUNICAT DE PRESĂ

Continuăm extinderea rețelei de asistenți maternali!

* căutăm persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov

ziua adoptiei

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali beneficiază de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 24.08.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRECIZARE

Având în vedere imaginile apărute astăzi, 16.08.2023, în spațiul public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov face următoarele precizări:

 • Deși imaginile prezentate nu sunt realizate în niciunul dintre serviciile sociale aflate la Brădet, pentru a verifica dacă persoana din imagine este totuși beneficiar al acestora, echipa de intervenție de la Telefonul Copilului s-a deplasat astăzi (16.08.2023) la Brădet. În urma verificărilor s-a constatat că niciunul dintre beneficiari nu prezintă urme de agresiune fizică.
 • În plus, în cursul zilei de 13.08.2023, medicul complexului de servicii a consultat toți beneficiarii din CTF Gabriela, iar la momentul examinării niciunul dintre beneficiari nu prezenta urme de violență.
 • În conformitate cu prevederile art. 89, alin 2 și 3 și ale art 96, alin 1 din Legea 272/2004, orice persoană fizică sau juridică, precum și angajații instituțiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu un copil abuzat sau au suspiciuni cu privire la un posibil caz de abuz sau rele tratamente asupra unui copil au obligația de a sesiza de urgență direcția generală de asistență socială și protecția copilului sau serviciul public local de asistență socială în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.

(Data publicării: 16.08.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DGASPC Brașov continuă extinderea rețelei de asistenți maternali!

cladire DGASPC BV

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 16.06.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Adoptie

2 IUNIE, Ziua Națională a Adopției

* 23 de copii au fost adoptați la Brașov în primele cinci luni ale lui 2023 *  24 de familii au primit atestatul de familie adoptatoare, în acest an *  persoanele care adoptă un copil beneficiază, din 2 aprilie, de concediu de acomodare de doi ani *

De 9 ani, ziua de 2 iunie a fost declarată, oficial, drept Ziua Naţională pentru Adopţie. Deloc întâmplător, aceasta urmează în calendar Zilei internaţionale a copilului şi a părinţilor, invitându-ne astfel să conştientizăm cât de important este pentru un copil să crească într-o familie, în care să se simtă iubit și protejat.

23 de adopții încheiate în primele cinci luni din 2023

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în perioada 01 ianuarie – 31 mai 2023 au fost finalizate procedurile de adopție pentru 23 de copii, 24 de familii au primit atestatul de familie adoptatoare și 24 de familii de brașoveni au depus cerere în vederea eliberării atestatului de familie adoptatoare.

De asemenea, pentru 34 de copii este deschisă procedura de adopție, dintre aceștia 29 aflându-se în categoria copiilor greu adoptabili. Adică acei copiii pentru care, într-o perioadă de 6 luni de la declararea adoptabilităţii, nu s-a reuşit identificarea unei familii potrivite sau, chiar dacă aceasta a fost identificată, nu s-au putut urma paşii care să conducă la finalizarea adopţiei.

 În 2022, la Brașov a fost încuviințată adopția pentru 66 de copii, din care 20 cu vârsta sub 3 ani

 La nivelul DGASPC Brașov, în anul 2022 a fost încuviințată adopția pentru 66 de copii (comparativ cu 62 de copii în anul 2021), 8 dintre aceștia fiind adoptați de familii cu domiciliu în alte județe, 9 copii fiind în plasament anterior adopției (comparativ cu 12 copii în anul 2021). În cursul anului 2022 au fost adoptați 32 copii de pe profilul copilului greu adoptabil, iar din totalul celor 66 de copii adoptați în anul 2022, 46 aveau vârsta peste 3 ani.

Totodată, la sfârșitul anului trecut erau 9 familii în potrivire practică și 15 copii în etapa încredințării în vederea adopției, fiind urmărită dezvoltarea copilului și relația de atașament copil – familie.

 Persoanele care adoptă un copil beneficiază, din 2 aprilie, de concediu de acomodare de doi ani

 Concediul de acomodare de care beneficiază persoanele care adoptă un copil a fost dublat de la unul la doi ani, conform prevederilor Legii 70/2023, prin care s-a modificat Legea 273/2004 privind procedura adopției, și care a intrat în vigoare în 2 aprilie.

De acest concediu pot beneficia, conform Legii adopției, „adoptatorul sau, optional, oricare dintre soții familiei adoptatoare“ care au venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, din activităţi independente, drepturi de autor ori activităţi agricole. Odată cu concediul de acomodare, cei ce adoptă un copil primesc și o indemnizație lunară în valoare de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției.

Motivarea dublării concediului de acomodare o constituie, conform inițiatorilor modificării legislative, eliminarea diferențelor de tratament între părinții naturali, care beneficiază de un concediu de creștere a copilului de doi ani, și cei adoptivi, care, până la intrarea în vigoare a noului act normativ, beneficiau de un concediu de acomodare de doar un an.

(Data publicării: 02.06.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

„VIVAT Copilăria“, de 1 Iunie, pentru copiii instituționalizați

 bradet

Aproximativ 200 de copii instituționalizați în cadrul serviciilor sociale rezidențiale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sărbătoresc, împreună cu angajați ai instituției, Ziua Internațională a Copilului.

Pentru că 1 iunie este despre revenirea la momentele plăcute ale copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere. Este ziua în care încercăm, încă o dată, să conştientizăm că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar şi că toţi copiii au nevoie de sprijinul şi atenţia noastră, zi de zi.

Ziua Copilului înseamnă, chiar și pentru copiii instituționalizați, bucurie, distracție cât cuprinde, jocuri, dulciuri și activități tematice. Tobogane gonflabile, animatori, DJ, face-paiting, muzică, jocuri individuale și de echipă, o zonă de food, au fost special pregătite pentru sărbătoriții zilei, la Complexul de Servicii Brădet Săcele, astăzi, 1 iunie, începând cu ora 12.00. Invitați le vor fi, și în acest an, cei 25 de copii provenind din două case de tip familial din Ucraina.

(Data publicării: 01.06.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

COMUNICAT DE PRESĂ

DGASPC Brașov continuă extinderea rețelei de asistenți maternali!

* sunt căutate persoane dispuse să ia în plasament inclusiv copii din centrele de plasament

ziua adoptiei

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 23.05.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ANUNȚ IMPORTANT CU PRIVIRE LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE DGASPC BRAȘOV PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE

catre site ref suspendare_page-0001

(Data publicării: 17.05.2023)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

PRECIZARE

cladire DGASPC BV

În mediul online circulă un mesaj în care se precizează că beneficiarii instituționalizați în cadrul Complexului de Servicii Brădet „nu au ce mânca“ și se solicită comunității strângerea de produse alimentare și donarea unor sume de bani în contul unei parohii din municipiul Săcele.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov precizează faptul că informațiile sunt false și denigratoare, copiii și tinerii de la Brădet beneficiind de alimente, servicii de catering și au tot ceea ce le este necesar.

Mulțumim comunității că se implică, însă considerăm că ar trebui să redirecționeze eventualele bunuri deja colectate către persoane care au nevoie de ajutor.

(Data publicării: 10.05.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

COMUNICAT DE PRESĂ

DGASPC Brașov continuă extinderea rețelei de asistenți maternali!

* sunt căutate persoane dispuse să ia în plasament inclusiv copii din centrele de plasament

ziua adoptiei

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 21.04.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Paste fericit catolici

—————————————————————————————————————————————————————————————-

1 Martie

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

„Școala altfel“, la DGASPC Brașov

Scoala Altfel 2

Azi, în „Școala altfel“, ne-am întâlnit cu elevii a două clase a II-a de la Școala Gimnazială nr. 5 din Brașov. Ne-am jucat și am vorbit. Despre educație, despre familie, despre prietenie, despre drepturi și despre îndatoriri. A fost o zi specială, atât pentru ei, cât și pentru noi.

Vă mulțumim pentru vizită!

Scoala Altfel

Scoala Altfel 3

Scoala Altfel 8

(Data publicării: 28.02.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DGASPC Brașov continuă extinderea rețelei de asistenți maternali!

# sunt căutate persoane dispuse să ia în plasament inclusiv copii din centrele de plasament

 

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 23.02.2023)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MODALITATEA DE ACORDARE A DREPTURILOR LA TRANSPORTUL INTERURBAN GRATUIT PERSOANELOR CU  HANDICAP

 transp

Persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de gratuitate la transportul interurban în baza biletelor de călătorie gratuită sau de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Fiecare dintre aceste persoane trebuie să opteze, în scris, fie pentru primirea biletelor de călătorie, fie pentru decontarea carburantului. 

Cererile pentru eliberarea biletelor de călătorie gratuită pot fi descărcate de pe site-ul instituției noastre (www.dgaspcbv.ro/formulare). După completare, aceste cereri pot fi transmise prin poștă, prin email sau pot fi depuse la sediul DGASPC Brașov, de pe str. Apullum nr. 3.

Persoanele încadrate în gradul de handicap accentuat au dreptul la 12 bilete de transport, iar persoanele încadrate în gradul de handicap grav, au dreptul la 24 de bilete de călătorie.

Biletele de transport pot fi ridicate de la sediul DGASPC din str. Apullum, nr 3, pe baza bonurilor de ordine, după următorul program:

Luni – Vineri – 8.30-12.30

Miercuri – 8.30-12.30 și 13.30-15.30

În situația în care beneficiarii solicită, odată cu completarea cererii de opțiune, transmiterea biletelor de călătorie prin poștă, după finalizarea procesului de verificare, biletele de călătorie gratuită, eliberate prin soluționarea cererilor, vor fi trimise solicitanților, cu celeritate, prin intermediul serviciilor poștale. Biletele de transport pot fi eliberate pe tot parcursul anului.

În ceea ce privește decontarea carburantului, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.118/2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021, persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantii legali ai acestora, precum si părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, își exprimă anual opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. Cererea-tip privind opțiunea în vederea decontării carburantului, disponibilă de asemenea pe site-ul DGASPC Brașov (www.dgaspcbv.ro/formulare), poate fi depusă prin orice mijloace: electronice (email: registratura@dgaspcbv.ro), servicii de curierat/poștale (adresa: DGASPC Brașov, str. Apullum nr. 3) sau personal, la sediul instituției de pe str. Apullum nr. 3 Brașov.

Decontarea carburantului pentru persoanele încadrate în gradul accentuat se poate realiza în limita a 750 de lei pe an, iar pentru persoanele încadrate în gradul grav , în limita a 1500 lei/an.

Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă în anul respectiv și bilete de transport interurban. Dacă a fost exprimată opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban în baza biletelor de călătorie gratuită, persoana cu handicap nu poate solicita, în același an, și decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Pentru evitarea deplasărilor inutile, pot fi solicitate informații prin intermediul adreselor de e-mail: serviciulplati@dgaspcbv.ro, sau telefonic la numărul 0268/474348 (tasta 1, tasta 1).

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov asigură beneficiarii că sunt depuse toate eforturile necesare pentru ca aceste activităţi să se soluţioneze  cu operativitate, în scopul asigurării cadrului legal-administrativ necesar acordarii tuturor drepturilor şi facilităților cuvenite persoanelor cu dizabilităţi.

(Data publicării: 09.02.2023)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Continuă campania de evaluare, formare și atestare de asistenți maternali la nivelul DGASPC Brașov

amp 12

Eforturile specialiștilor Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov de evaluare, formare și atestare de noi asistenți maternali profesioniști continuă. Campania de atragere de noi brașoveni dornici de a crește și educa, în sânul propriei familii, copii aflați temporar într-o situație familială dificilă, este derulată de DGASPC Brașov în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

                     (data publicării: 27.01.2023)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRECIZARE

Urmare a postărilor apărute pe rețelele de socializare, în seara zilei de 13.12.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a depus astăzi, 14.12.2022, la prima oră, o sesizare către Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, referitoare la posibilitatea săvârșirii unor fapte penale, în cadrul unui serviciu social al instituției.

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nu sunt și nu vor fi tolerate, sub nicio formă, comportamente abuzive ale angajaților asupra beneficiarilor instituției.

Orice suspiciune cu privire la o formă de abuz asupra unui beneficiar este sesizată, de fiecare dată, organelor de cercetare penală.

(Data publicării: 14.12.2022)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

5 Decembrie, Ziua Internațională a Voluntariatului

109 persoane au derulat activități de voluntariat la DGASPC Brașov în 2022

voluntariat

Ziua de 5 decembrie este dedicată, încă din 1985, celebrării voluntariatului. Ocazia perfectă de a aprecia munca depusă de voluntari și de a le mulțumi public pentru contribuția și implicarea lor benevolă în activități ce aduc schimbări benefice pentru comunitate.

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov au derulat activități de voluntariat, în acest an, 109 voluntari, provenind de la Asociația „Lindenfeld“, Fundația „Love from above“, Asociația „Un pas spre viitor“ și AVA.

Voluntarii au mers periodic în centre și au derulat activități cu caracter social, civic, educațional și de incluziune socială (ieșiri recreative, ateliere creative și de dezvoltare personală, ateliere de educație financiară, informatică si de sănătate etc) cu beneficiarii din cadrul serviciilor sociale din subordinea DGASPC Brașov.

(Data publicării: 05.12.2022)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

DGASPC Brașov va participa la evenimentul ,Dreptul de a fi dezinstituționalizat“, organizat la Palatul Parlamentului

 • în centrele și locuințele protejate aparținînd DGASPC Brașov sunt instituționalizate  343 de persoane cu dizabilități

3 decembrie

Ziua de 3 decembrie  este recunoscută, la nivel mondial, drept Ziua  Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Marcarea acestei zile vizează promovarea unei mai bune înţelegeri a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, precum şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestora. Este, totodată, o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate.

Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi se concentrează pe accesul acestor persoane la dezvoltare incluzivă, echitabilă şi durabilă, aşa cum se prevede în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, care se angajează să „nu lase pe nimeni în urmă” şi recunoaşte dizabilitatea ca fiind o problemă esenţială, ce trebuie luată în considerare în implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, problemele specifice persoanelor cu dizabilităţi prevăzute de aceste obiective privind educaţia, creşterea şi ocuparea forţei de muncă, inegalitatea, accesibilitatea aşezărilor umane etc.

Pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, DGASPC Brașov va participa la manifestarea cu tema ,,Dreptul de a fi dezinstituționalizat“, organizată de Consiliul de Monitorizare a implementării convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în parteneriat cu Comisia pentru drepturile omului, Egalitate de șanse, culte și minorități din Senatul României, un eveniment dedicat reușitelor privind procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu handicap ce va avea loc în data de 5 decembrie, la sediul Parlamentului.

În acest moment, în centrele și locuințele protejate aparținînd DGASPC Brașov sunt instituționalizate  343 de persoane cu dizabilități, 278 adulți și 65 copii. Totodată, DGASPC Brașov are în evidență 20051 persoane cu dizabilități, din care 18353 adulți și 1698 copii.

(Data publicării: 03.12.2022)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DGASPC Brașov caută în continuare asistenți maternali!

asistent-maternal

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 28.11.2022)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

94 de victime ale violenței domestice au beneficiat, în 2022, de servicii de consiliere, terapie ocupațională și activități de suport pentru combaterea marginalizării sociale la nivelul DGASPC Brașov

* 15 persoane au beneficiat și de cazare, pe perioadă determinată, în cadrul Locuinței Protejate VENUS, aflată în subordinea DGASPC Brașov * Serviciile de consiliere și terapie, precum și activitatea LP VENUS, sunt parte a Proiectului „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4., la care DGASPC Brașov este partener *

images

Pentru foarte multe persoane, în mare majoritate femei, „acasă“ este un loc periculos, unde sunt bătute sau se exercită presiuni psihice uriașe asupra lor. Iar acest cerc vicios al violenței domestice este foarte rar întrerupt din exterior, în cele mai multe cazuri aceasta continuând atâta timp cât victima este în viață.

La nivelul județului Brașov, cifrele arată o constanță în ceea ce privește numărul persoanelor care conștientizează situația și încearcă să scape din ea, găsind curajul de a depune plângeri împotriva agresorului. Astfel, în atenția DGASPC Brașov au intrat 142 de cazuri de violență domestică în 2020, 145 de cazuri în 2021 și 113 cazuri în cele 11 luni ale lui 2022.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a căutat constant să-și dezvolte serviciile sociale specifice pentru persoanele victime ale violenței în familie, astfel încât acestea să poată rupă cercul vicios al violenței și să știe că pot găsi aici un sprijin și un adăpost temporar.

În 2020 a fost înființată, ca parte a Proiectului „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4., Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice, destinată cu precădere victimelor care nu au o locuință proprie și care au nevoie să-și continue procesul de pregătire și adaptare la viața independentă.

Scopul acestui centru specializat pentru victimele violenței domestice este de a asigura protecţia victimelor împotriva agresorului, prin furnizarea de servicii de cazare pe durată determinată (de până la 1 an), supraveghere, îngrijire, hrană, consiliere psihologică, consiliere juridică, reabilitare și inserție socio-profesională pentru o viață independentă, terapie ocupaţională și orientare vocaţională, de activităţi de grup/socializare cu scopul combaterii marginalizării sociale.

În cei trei ani de derulare, la nivelul DGASPC Brașov, a Proiectului „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, de serviciile oferite de LP Venus au beneficiat 15 femei (2 în 2020, 6 în 2021 și 7 în 2022). Pe lângă serviciile de cazare, aceste persoane au beneficiat și de activitățile grupului de suport și de consiliere vocațională, la momentul părăsirii locuinței toate beneficiarele care nu aveau un loc de muncă fiind angajate în câmpul muncii.

Proiectul „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” a însemnat, însă, și înființarea a două servicii complementare: un grup de suport și un cabinet de consiliere vocațională, destinate victimelor violenței domestice.

La activitățile grupului de suport (sesiuni de consiliere individuală, evaluare psihologică și psihodiagnostic, sesiuni de lucru efectiv) au participat 94 de beneficiare, în vreme ce la activitățile cabinetului de consiliere vocațională (sesiuni de consiliere individuală cu privire la orientarea/dezvoltarea carierei, evaluare psihologică/profil psihologic) au participat 96 de beneficiare.

În acelasi timp cu înființarea locuinței protejate, DGASPC Brașov a decis și înfiintarea, prin fonduri propri, provenite de la Consiliul Județean Brașov, a unui Centru de Primire în Regim de urgență pentru victimele violenței domestice, cu o capacitate de 14 locuri, pentru a avea o soluție de găzduire pentru victimele aduse direct de poliție și pentru care este necesară găsirea unei soluții imediate de găzduire. De serviciile acestui centru au beneficiat, în 2021, 25 de femei cu 37 de copii, iar în perioada ianuarie-noiembrie 2022 un număr de 15 victime ale violenței domestice.

(Data publicării: 25.11.2022)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Precizare

În seara zilei de 23 noiembrie 2022, la una dintre casele de tip familial din cadrul Complexului de Servicii Săcele-Brădet a avut loc o altercație între un tânăr instituționalizat, în vârstă de 16 ani, și un angajat al instituției. Urmare a acestui incident, a fost sesizată Poliția și s-au întocmit două dosare de cercetare penală, în baza sesizărilor formulate de către cele două persoane implicate. În cadrul audierii efectuate la sediul Poliției, tânărul a fost asistat de către un angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Conducerea DGASPC Brașov a dispus constituirea unei comisii de cercetare și verificare a evenimentului, conform prevederilor legale în vigoare, iar pe toată perioada cercetărilor, atât penală cât și administrativă, angajatul implicat în altercație este delegat într-o structură administrativă a instituției, unde nu va avea contact direct cu beneficiarii.

La nivelul DGASPC Brașov nu sunt și nu vor fi tolerate sub nicio formă comportamentele abuzive ale angajaților asupra beneficiarilor instituției.

(Data publicării: 25.11.2022)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

„Visul meu“

WhatsApp Image 2022-11-24 at 15.08.25 (2) WhatsApp Image 2022-11-24 at 15.08.24 (1)

Tinerii instituționalizați au trăit, într-o periodă scurtă de timp, experiențe cât pentru o viață întreagă: unele bune, dar și altele rele; greșeli și învățăminte; iubiri și pierderi. Și pot povesti, la nesfârșit, despre decizii neinspirate, dar și unele foarte bune, despre înfrângeri, dar și victorii. Dar, cel mai mult, despre cum se pregătesc pentru a avea un viitor frumos. Tinerii instituționalizați, care părăsesc sistemul după împlinirea vârstei de 18 ani, de fapt, au nevoie de un singur lucru: ca cineva să creadă în ei. Să creadă în ei și să le ofere o mână de ajutor.

Pentru ei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov a organizat astăzi, 24 noiembrie, la Centrul de Zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Brașov, acțiunea „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate!“, în vederea sensibilizării comunităților locale cu privire la integrarea socială şi profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

La eveniment au participat, alături de tineri din centrele din Tărlungeni și Rupea și de conducerea DGASPC Brașov, directorul executiv al AJOFM Brașov, Liliana Dragomir, precum și reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov, ai Inspectoratului Școlar al Județului Brașov, ai Universității „Transilvania“ Brașov, ai CJRAE Brașov, ai Direcției de Asistență Socială Brașov, ai Biroului de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Brașov, ai Protopopiatului de Brașov al Bisericii Greco-catolice, ai antreprenoriatului brașovean, ai Școlii de Meserii Concordia România și ai societății civile.

WhatsApp Image 2022-11-24 at 15.08.26 WhatsApp Image 2022-11-24 at 15.08.25 (1) WhatsApp Image 2022-11-24 at 15.08.25 WhatsApp Image 2022-11-24 at 15.08.24

Evenimentul de la Brașov reprezintă o acțiune din suita de evenimente pe care DGASPC Brașov le organizează în acest sfârșit de an, pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului (20 noiembrie), Ziua Internațională de luptă împotriva violenței asupra femeilor (25 noiembrie), Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități (3 decembrie) și Ziua Voluntarilor (5 decembrie).

Cu această ocazie, a fost citit, de către Liliana C., beneficiară a Centrului de Plasament „Casa Ioana“ Rupea, un pasaj din cartea „Visul meu“, o colecție de povești-destăinuire scrise de tineri aflați în serviciilor sociale rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov care va fi tipărită în curând. Evenimentul s-a încheiat cu minirecitalul Biancăi G., de asemenea instituționalizată la centrul din Rupea.

Comunicatul integral poate fi citit aici.

(Data publicării: 24.11.2022)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Administraţia publică a judeţului Braşov a finalizat proiectul „Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competenţa Consiliului Județean Brașov”

316409920_463163422605343_662500294714698732_n
În perioada 22 mai 2020 – 22 noiembrie 2022 Județul Brașov, în calitate de beneficiar şi în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a implementat proiectul „Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competenţa Consiliului Județean Brașov”, cod SIPOCA 771, cod MySMIS 135887.
Scopul proiectului l-a constituit creșterea performanței administrației publice din județul Brașov în domeniul serviciilor medicale și sociale, prin implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office și back-office.
Valoarea totală a proiectului a fost de 2.964.024,96 lei, din care 2.519.421,23 lei a reprezentat valoarea cofinanțării UE.
Petru Nechifor-Moraru, director executiv-adjunct al Direcţiei Management Proiecte din cadrul CJ Braşov şi manager de proiect, a declarat că prin intermediul proiectului s-au realizat următoarele două obiective:
👉 a fost creată o platformă digitală integrată (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi managementul arhivei fizice de documente) care permite fluxuri de lucru exclusiv digitale în domeniul serviciilor medicale și sociale, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaționale ale instituţiilor implicate şi în relaţia acestora cu Consiliul Judeţean Braşov, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative. Platforma asigură administrarea electronică a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern, precum şi optimizarea procedurilor şi fluxurilor de lucru în domeniul serviciilor medicale și sociale, prin transferul complet în mediu digital a datelor și informațiilor și folosirea semnăturii digitale.
👉 s-a realizat transferarea în mediul digital, prin procesul de retro-digitalizare, a arhivei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov conţinând documentele cu valoare operațională.
Toate detaliile proiectului au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă la care au participat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, și purtătoarea de cuvânt a DGASPC Brașov, Lidia Mailat, alături de managerul proiectului.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

„Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate!“

WhatsApp Image 2022-11-21 at 15.28.23

Tinerii instituționalizați au trăit, într-o periodă scurtă de timp, experiențe cât pentru o viață întreagă: unele bune, dar și altele rele; greșeli și învățăminte; iubiri și pierderi. Și pot povesti, la nesfârșit, despre decizii neinspirate, dar și unele foarte bune, despre înfrângeri, dar și victorii. Dar, cel mai mult, despre cum se pregătesc pentru a avea un viitor frumos. Tinerii instituționalizați, care părăsesc sistemul după împlinirea vârstei de 18 ani, de fapt, au nevoie de un singur lucru: ca cineva să creadă în ei. Să creadă în ei și să le ofere o mână de ajutor.

Pentru ei, DGASPC Brașov a organizat astăzi, 21 noiembrie, la Făgăraș, acțiunea „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate!“, un eveniment cu o dublă semnificație: sensibilizarea comunității locale cu privire la integrarea socială şi profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, precum și prezentarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru copiii cu tulburări de comportament, aflați în pericol de abandon școlar sau de separare de familie, din Țara Făgărașului și zona Rupea.

La eveniment au participat, alături de copii și personal din centrele din Făgăraș și Rupea, directorul general al DGASPC Brașov, Julieta Gîrbacea, directorul general adjunct Mihai Priboi, șeful reprezentanței Făgăraș a Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Gabriel Vâju, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Făgăraș, Bogdan Taflan, reprezentanți ai antreprenoriatului brașovean, ai Școlii de Meserii Concordia România și ai Protopopiatului Ortodox de Făgăraș.

Evenimentul de la Făgăraș reprezintă o primă acțiune din suita de evenimente pe care DGASPC Brașov le organizează în acest sfârșit de an, pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului (20 noiembrie), Ziua Internațională de luptă îmnpotriva violenței asupra femeilor (25 noiembrie), Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități (3 decembrie) și Ziua Voluntarilor (5 decembrie).

Comunicatul integral poate fi citit aici.

(Data publicării: 21.11.2022)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Continuă campania de evaluare, formare și atestare de asistenți maternali la nivelul DGASPC Brașov

cladire DGASPC BV

Eforturile specialiștilor Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov de evaluare, formare și atestare de noi asistenți maternali profesioniști continuă. Campania de atragere de noi brașoveni dornici de a crește și educa, în sânul propriei familii, copii aflați temporar într-o situație familială dificilă, este derulată de DGASPC Brașov în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

                     (data publicării: 22.08.2022)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DGASPC Brașov lansează în dezbatere publică modificările aduse Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2022

Ca urmare a recentelor modificări aduse Legii 272/2004 (r) prin Legea 652/30.06.2022, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pune în dezbatere publică modificările aduse Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2022, aprobat prin HCJ 90/24.03.2022.

Persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, cu specificarea punctului sau punctelor din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se transmit până vineri, 19 august 2022, pe adresa de email mcsp@dgaspcbv.ro.

Proiectul poate fi consultat aici.

(Data publicării: 08.08.2022)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DGASPC Brașov continuă campania de evaluare, formare și atestare de asistenți maternali

ziua adoptiei

Eforturile specialiștilor Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov de evaluare, formare și atestare de noi asistenți maternali profesioniști continuă. Campania de atragere de noi brașoveni dornici de a crește și educa, în sânul propriei familii, copii aflați temporar într-o situație familială dificilă, este derulată de DGASPC Brașov în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

                     (data publicării: 27.06.2022)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

„Picnic în culori“ pentru copiii instituționalizați de 1 Iunie

1 Iunie, Ziua internațională a copilului, este un prilej de sărbătoare pentru toți copiii și părinții din lume. Fie că merg la cinema, la un loc de joacă sau un picnic cu familia, micuții așteaptă în fiecare an această dată cu sufletul la gură și se bucură din plin de atenția pe care o primesc pe parcursul acestei zile.

Ziua Copilului este și pentru copiii din centrele de plasament, chiar dacă în cazul lor „familia“ înseamnă, de cele mai multe ori, colegii de cameră și personalul centrului.

Pentru ei, DGASPC Brașov a organizat la Brădet un „PICNIC ÎN CULORI“. Timp de peste șase ore, copiii instituționalizați în casele de tip familial și centrele de plasament din subordinea DGASPC Brașov au participat la jocuri de fotbal, baschet, tir cu arcul sau badminton, pregătite special pentru ei de angajații Direcției.

IMG-20220601-WA0024 IMG-20220601-WA0008 IMG-20220601-WA0022

Nu au lipsit nici animatorii, face painting, jocurile copilăriei, toboganul gonflabil, discoteca în aer liber, grătarele și tortul.

IMG-20220601-WA0011 IMG-20220601-WA0035 IMG-20220601-WA0029

Totul s-a petrecut în interiorul Complexului de Servicii Săcele-Brădet, iar ziua s-a încheiat cu o surpriză pentru toți cei prezenți: o bătaie cu culori (Holi Powder Fight)!

IMG-20220601-WA0030 IMG-20220601-WA0034 IMG-20220601-WA0019

Și pentru că la Brașov sunt găzduiți și 29 de copii provenind din două case de tip familial din Ucraina, aceștia au fost invitații de onoare ai copiilor din centrele Direcției la sărbătoarea de la Brădet. Alături de copii s-a aflat și vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Șerban Todorică Constantin.

(Data publicării: 01 iunie 2022)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Continuă campania de evaluare, formare și atestare de asistenți maternali în cadrul DGASPC Brasov

cum-sa-devii-asistent-maternal-18667291

Eforturile specialiștilor Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov de evaluare, formare și atestare de noi asistenți maternali profesioniști continuă. Campania de atragere de noi brașoveni dornici de a crește și educa, în sânul propriei familii, copii aflați temporar într-o situație familială dificilă, este derulată de DGASPC Brașov în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

                     (data publicării: 23.05.2022)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Easter egg festival.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DGASPC Brașov continuă extinderea rețelei de asistenți maternali!

cum-sa-devii-asistent-maternal-18667291

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov și caută persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov.

Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții minime, cum ar fi: disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu DGASPC-urile din întreaga țară, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169, și are o durată de implementare de 120 de luni (ianuarie 2014 – decembrie 2023). La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, în perioada 2019-2023 trebuie angajate ca asistent maternal profesionist un număr de 55 de persoane, iar 154 de asistenți maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot afla mai multe detalii de la Biroul Formare, Evaluare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.                                                                                   (data publicării: 28.03.2022)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Brașovenii ale căror certificate de încadrare în grad de handicap au expirat în perioada stării de alertă au 90 de zile la dispoziție să le reînnoiască

 

* Începând cu data de 08.06.2022 valabilitatea acestora încetează de drept * Persoanele care nu își reînnoiesc certificatele expirate nu vor mai avea dreptul la prestațiile și facilitățile prevăzute de Legea 448/2006 *

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov aduce la cunoștința persoanelor încadrate în grad de handicap, a aparținătorilor acestora, părinților și reprezentanților legali ai minorilor încadrați în grad de handicap ale căror certificate de încadrare au expirat pe perioada stării de alertă și nu au fost reînnoite, valabilitatea acestora fiind prelungită în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, că urmare a încetării stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 09.03.2022, au la dispoziție 90 de zile pentru reînnoirea certificatelor.

 

DGASPC Brașov aduce la cunoștința brașovenilor că începând cu data de de 08.06.2022 valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap expirate în perioada stării de alertă și nereînnoite încetează de drept, fapt ce atrage după sine sistarea prestaţiilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele cu dizabilități (plata indemnizației lunare de handicap și a bugetului personal complementar, bilete gratuite, roviniete, legitimații de transport, scutiri de impozite, dobânzi subvenționate, dispozitive asistive etc).

 

Documentaţia necesară reevaluării persoanelor adulte în scopul încadrării în grad şi tip de handicap (cerere-tip, copie CI/BI, ancheta socială realizată de primăria de domiciliu, documente medicale etc) se depune la compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei de domiciliu sau la Registratura DGASPC Brașov din str. Apullum nr. 3.

 

Documentaţia necesară reevaluării minorilor în scopul încadrării în grad şi tip de handicap (cerere-tip, copie act identitate minor, copie act identitate părinți/reprezentant legal,, ancheta socială realizată de primăria de domiciliu, documente medicale etc)  se depune la Registratura DGASPC Brașov din str. Apullum nr. 3.

 

Formularele tip necesare încadrării/reîncadrării în grad de handicap, precum și lista completă a tuturor documentelor necesare, pot fi descărcate din secțiunea „Formulare“ existentă pe site-ul DGASPC Brașov (www.dgaspcbv.ro/formulare/).

 

Pentru informații suplimentare puteți apela numerele de telefon 0268.474348, 0268.428616, 0268.414032 – tasta 1 și apoi tasta 3 (pentru adulți), respectiv 0268.474348, 0268.428616, 0268.414032 – tasta 2 și apoi tasta 3 (pentru copii).

 

În același timp, vă puteți adresa în scris pe adresele de email sec@dgaspcbv.ro și sec.adulti.brasov@dgaspcbv.ro (unde pot fi și transmise dosarele de evaluare adulți în format electronic), respectiv ev.compcopii@dgaspcbv.ro și sec.copii.brasov@dgaspcbv.ro (unde pot fi și transmise dosarele de evaluare copii în format electronic).

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

26 de copii instituționalizați din Ucraina, găzduiți de DGASPC Brașov

shutterstock_1176292978

26 de copii instituționalizați în două case de tip familial din Ucraina, împreună cu doi însoțitori și copiii acestora, au ajuns în această dimineață la Brașov. Persoanele au fost preluate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și cazate într-un serviciu social de tip rezidențial din subordinea instituției. Copiii au vârste cuprinse între 3 și 15 ani, sunt sănătoși și au ajuns în siguranță la Brașov.

DGASPC Brașov pune la dispoziția grupului din Ucraina un voluntar vorbitor de limbă rusă și ucraineană. De asemenea, unul dintre însoțitorii copiilor este vorbitor de limba română.

Copiii au ajuns la DGASPC Brașov prin intermediul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții. Ei vor beneficia de servicii de cazare și masă, servicii socio-psiho-medicale și materiale igienico-sanitare.

(Data publicării: 04.03.2022)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Comunicat de presă

cladire DGASPC BVÎn contextul dificil cauzat de acțiunile militare în desfășurare în Ucraina, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov este pregătită să pună la dispoziția copiilor proveniți din zona de conflict, în cazul în care va fi nevoie, locuri de cazare în centrele rezidențiale.

La nivelul centrelor aparținând DGASPC Brașov sunt disponibile, la acest moment, aproximativ 50 de locuri, instituția noastră urmând să asigure servicii de cazare și masă, servicii socio-medicale și materiale igienico-sanitare.

(Data publicării: 28.02.2022)

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Colaborare interinstituțională în sprijinul elevilor cu probleme

shutterstock_1176292978

O întâlnire de lucru între reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și cei ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, ai Biroului de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov și ai Inspectoratului Școlar a avut loc astăzi, 17 februarie 2022, la sediul DGASPC, cu scopul identificării unor soluții concrete menite să remedieze o serie de probleme apărute în unitățile de învățământ pe aspecte legate de bullying, abuz fizic și emoțional, abandon școlar, lipsa interesului pentru învățământ a copiilor, tulburări de comportament, neînțelegeri dintre elevi și cadre didactice, precum și de conflictele care apar între copiii din familii și cei din sistemul de protecție a copilului.

Comunicatul integral poate fi consultat aici.

(Data publicării: 25.01.2022)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DGASPC Brașov continuă extinderea rețelei de asistenți maternali!

# sunt căutate persoane dispuse să ia în plasament inclusiv copii din centrele de plasament

 

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul „TEAM UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de extindere a actualei rețele de asistenți maternali de la nivelul județului Brașov.

Sunt căutate persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități, precum și persoane dispuse să primească în plasament copii, cu sau fără dizabilități, aflați în prezent în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Brașov. Totodată, din dorința de a asigura menținerea legăturilor dintre frați, indiferent de vârsta pe care o au aceștia la momentul intrării lor în sistemul de protecție, DGASPC Brașov este în căutarea de persoane, sau familii, care doresc să se ateste și să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și care au disponibilitatea de a prelua și a îngriji grupuri de frați, unii cu vârste de peste șapte ani.

Comunicatul integral poate fi consultat aici.

(Data publicării: 25.01.2022)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Precizare

Urmare a informațiilor apărute în spațiul public referitoare la un angajat al DGASPC Brașov care ar fi întreținut relații sexuale cu o beneficiară adultă a serviciilor sociale rezidențiale ale instituției, facem precizarea că la nivelul DGASPC Brașov încă de la momentul luării la cunoștință despre eveniment, în decembrie 2021, s-au luat următoarele măsuri:

 • a fost sesizat IPJ Brașov
 • s-a dispus cercetarea disciplinară a angajatului, procedură aflată în derulare
 • s-a dispus delegarea angajatului intr-o alta structura a institutiei, in vederea eliminarii posibilitatii interctiunii cu beneficiarii
 • beneficiara a fost inclusa intr-un program de consiliere psihologică

În ceea ce privește situația minorei însărcinate, în urma evaluării realizate de echipa pluridisciplinară, au fost sesizate organele de poliție competente, în vederea efectuării cercetărilor. În prezent, minora se află, cu măsură de protecție, într-un serviciu social și beneficiază de servicii medico-psiho-sociale.

Precizarea integrală poată fi consultată aici.

(Data publicării: 05.01.2022)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Christmas,Card,With,Decorative,Balls———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

269599829_5104821266214433_765103338764483536_n———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

amp 12Campania de angajare de asistenți maternali profesioniști continuă

DGASPC Brașov continuă procesul de selecție în vederea atestării și angajării de persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști, în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“, beneficiar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, la care instituția este partener.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună  de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție se pot obține la Biroul Evaluare, Formare și Monitorizare PFAMP, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

(Data publicării: 20 decembrie 2021)

—————————————————————————————————————————————————————————————-

 Picturi ale beneficiarilor Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Dizabilități „Canaan“ Șercaia, expuse astăzi la Senatul României

 Pictura 2

Pe 3 Decembrie se celebrează, la nivel mondial, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Un prilej de reafirmare a valorilor şi drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi, o zi care reuneşte sub acelaşi scop instituţii, persoane cu dizabilităţi şi organizaţii din domeniul dizabilităţii, cu un singur obiectiv: promovarea unei mai bune înţelegeri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestora. 3 Decembrie este, totodată, și o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de persoanele cu dizabilități, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate.

Pictura 3

Cu această ocazie, reprezentanții Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Dizabilități „Canaan“ Șercaia, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, vor participa la „Expoziția de Artă dedicată promovării creativității persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale din România“, organizată astăzi, la Senatul României, de Consiliul de Monitorizare privind implementarea Convenției ONU pentru persoanele cu dizabilități.

Pictura 1

Evenimentul reunește lucrări și obiecte de artă realizate de persoanele cu dizabilități din centre, reprezentând o șansă de afirmare valorică a beneficiarilor cu dizabilități și, în același timp, de recunoaștere a implicării personalului de specialitate din centrele rezidențiale în acțiuni menite a îmbunătății viața persoanelor cu dizabilități instituționalizate.

(Data publicării: 03 decembrie 2021)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DGASPC Brașov angajează asistenți maternali profesioniști

DGASPC Brașov continuă procesul de selecție în vederea atestării și angajării de persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști, în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“, beneficiar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, la care instituția este partener.

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună  de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile, și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau CPC a luat o măsură de ocrotire.

Informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție se pot obține la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

INFORMARE

Urmare a apariției în spațiul public a unor informatii legate de cazul unui copil pe care Directia Generala de Asistenta Sociala Brasov ar fi incercat să-1 preia din familie, chiar în ziua în care avea loc înmorrnântarea unei rude apropiate a acestuia, facem urrnătoarele precizări :

 • Deplasarea reprezentantilor DGASPC Brasov la domiciliul  persoanei  la care fac referire articolele publicate NU s-a realizat in scopul preluarii copilului, ci in scopul monitorizarii situatiei acestuia (stare de sanatate. nevoi)
 • Pentru copilul la care se face referire, există o hotărâre judecătoarească definitivă și executorie. pronunțată de către lnstanța de Judecată, în urma analizării întregului context în care se afla copilul. Hotărârea judecătorească stabilește domiciliul copilului la un centru de  tip rezidențial și ca reprezentant legal pe directorul general al DGASPC Brașov.
 • Această hotărâre judecătorească nu s-a putut pune în aplicare, benevol. Confom legislației, în această situație punerea în aplicare a hotărârii judecătorești se realizează prin executor judecătoresc. În cazul de față, prima acțiune din calendarul executării silite, programată de către executorul judecătoresc, într-o altă zi decât cea la care se face referire în articolele publicate, consta într-o întâlnire la sediul biroului executorului judecătoresc cu scopul discutării aducerii la îndeplinire a hotărârii judecătorești.

Prin aceste acțiuni DGASPC urmărește exclusiv respectarea unei hotărâri judecătorești în vigoare și interesul superior al copilului.

Documentul integral poate fi descărcat de aici.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

shutterstock_39257119 (1)

DGASPC Brașov înființează, cu fonduri nerambursabile, 3 centre de zi de consiliere și sprijin pentru copiii cu tulburări de comportament

 • centrele vor funcționa la Brașov, Făgăraș și Rupea și se vor adresa unui număr de minim 110 copii și familiilor acestora
 • proiectul se adresează și tinerilor din centrele de plasament care urmează să părăsească sistemul rezidențial și vizează pregătirea acestora pentru viața independentă
 • valoarea totală a proiectului este de aproape 6 milioane de lei, iar perioada de implementare de 3 ani 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov implementează un amplu proiect privind creşterea calităţii serviciilor sociale oferite, în comunitate, copiilor cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare de familie, și familiilor acestora.

În acest sens, până la sfârșitul acestui an vor fi înființate centre de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii în Brașov, Făgăraș și Rupea, pentru un număr de 110 copii și familiile lor, dublate de implementarea unor măsuri de susţinere pentru copii cu tulburări de comportament aflaţi în risc de separare şi familiile lor. În plus, pe parcursul anului 2021 a fost dezvoltat un program de identificare şi monitorizare a copiilor cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare.

Centrul de Zi de consiliere și sprijin Brașov va funcționa pe str. Brândușelor nr. 106, având o capacitate de 50 de locuri, și se adresează copiilor cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare de familiile lor, și familiilor acestora, din Săcele, Tărlungeni, Hărman, Sânpentru, Cristian, Ghimbav, Brașov şi Budila.

De serviciile centrului de zi din Făgăraș, ce va funcționa pe str. Republicii nr. 2 și va avea o capacitate de 30 de locuri, vor beneficia copiii și familiile acestora din Făgăraș, Şercaia, Victoria, Viştea, Beclean, Voila, Şoarş, Cincu şi Sâmbăta, în vreme ce copiii cu tulburări de comportament din Rupea, Dacia, Homorod, Ungra, Racoş, Caţa şi Buneşti vor fi consiliați și sprijiniți în cadrul centrului de zi de la Rupea, care va funcționa pe str. Republicii nr. 173, în clădirea centrului de Plasament „Casa Ioana“, și va avea o capacitate de 30 de locuri. (Mai multe)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DGASPC Brașov caută în continuare asistenți maternali profesioniști

selecția are loc în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“ * până la 31 decembrie 2023, DGASPC Brașov trebuie să angajeze, prin proiect, 55 de noi asistenți maternali *

 

DGASPC Brașov continuă campania de recrutare a persoanelor dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști.

Campania de evaluare, formare și atestare are loc în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor- Cod SMIS 127 169“, beneficiar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, la care DGASPC Brașov este partener, proiect inițiat în anul 2019. Proiectul prevede ca până la sfârșitul anului 2023 să fie angajate, în cadrul DGASPC Brașov, 55 de noi asistenți maternali, iar 154 de asistenți maternali profesioniști să beneficieze de formare profesională.  (Mai mult)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ANUNȚ CUMPĂRARE IMOBIL ORAȘUL VICTORIA

anunt cumparare casa

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov achiziționează imobil situat în Orașul Victoria sau în zone din apropierea acestei localitați, cu destinația „Locuință protejată pentru adulții cu dizabilități“. Imobilul trebuie să aibe acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive de către o altă persoană sau familie, să aibe o suprafață utilă mai mare de 100 mp, minim 3 camere/dormitoare și 1 cameră de zi, utilități etc. Data limită de depunere a ofertelor este 04 noiembrie 2021, ora 12.00, la Complexul de Servicii Victoria (str. Policlinicii nr. 1), respectiv 05 noiembrie 2021, ora 12.00, la Registratura DGASPC Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov. (Mai multe)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DGASPC Brașov continuă campania de formare și angajare de asistenți maternali profesioniști

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, implementează proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169.

Pentru realizarea obiectivelor asumate, DGASPC Brașov dorește consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali la nivelul județului Brașov, pentru acest an fiind preconizată angajarea unui număr de minim 10 persoane.

Informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție se pot obține la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la smc3@dgaspcbv.ro. (Mai multe)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ ÎNCHIRIERE IMOBIL

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov închiriază imobil cu destinația „spații de birouri“, zona centrală, acces auto, maxim 400 mp. Data limită de depunere a ofertelor este 20 august 2021, ora 12.00, la Registratura instituției, str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov. (Mai multe)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DGASPC Brașov dorește consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului

* sunt căutate în principal persoane dispuse să preia și să lucreze cu copii cu dizabilități*  în anul 2021 se vizează angajarea, prin proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor“, a unui număr de 10 asistenți maternali*

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, implementează proiectul „TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/480/4/19/127169.

Pentru realizarea obiectivelor asumate, DGASPC Brașov dorește consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali la nivelul județului Brașov, fiind căutate, la acest moment, în special persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități. (Mai mult)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

abuz

4 IUNIE – Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii

Începutul lunii iunie este dedicat, sub o formă sau alta, copiilor. Pe 1 iunie, în peste 50 de țări din lume, copii au fost vedete de ziua lor. Și-au lăsat grijile deoparte și s-au jucat, s-au distrat, s-au bucurat de familie, de prieteni și de tot ceea ce este frumos. A doua zi a fost ziua copilului adoptat, o invitație la a conștientiza cât de important este pentru un copil să crească într-o familie, în care să se simtă iubit și protejat.

Pe 4 iunie, la inițiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite, este marcată Ziua internaţională a copiilor victime ale agresiunii (International Day of Innocent Children Victims of Aggression). Scopul marcării acestei zilei este acela de a recunoaşte suferinţele pe care le îndură copii din întreaga lume, care devin victime ale abuzurilor fizic, mental şi emoţional. Iar 12 iunie a fost declarată la nivel mondial, de către Organizaţia Internaţională a Muncii, drept „Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor“, cu  scopul de a atrage atenţia asupra dimensiunii acestui fenomen şi asupra măsurilor care trebuie luate pentru a elimina această practică. (Mai mult)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

„Dacă vrem să schimbăm cu adevărat ceva la un copil, ar trebui mai întâi să analizăm acel lucru, pentru a vedea dacă nu e ceva ce ar trebui schimbat în noi”

Servicii

ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune și aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap, realizează evaluarea complexă a copilului în vederea încadrării acestuia într-un grad de handicap, precum și demersurile necesare procesului de adopție.

Aici găsiți formularele necesare.

ÎN DOMENIUL PERSOANELOR ADULTE, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov asigură sprijin persoanelor adulte aflate în nevoie prin consiliere și le asigură servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și familiale pentru a depăși situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport, în condițiile legii. De asemenea, asigură măsurile de protecție necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc. Totodată asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.

Aici găsiți formularele necesare.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov vă pune la dispoziție formularele prevăzute de legislația în vigoare pentru solicitarea informațiilor de interes public:

Cerere informații de interes public

Reclamație administrativă 1

Reclamație administrativă 2

Termenele de comunicare a informațiilor de interes public.

Solicitările făcute în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice vă rugăm să le transmiteți la adresa de email relatiipublice@dgaspcbv.ro.

Pentru sesizări situații de abuz, neglijare, violență etc sau pentru solicitarea de informații care nu fac obiectul Legii 544/2001, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact.

Aboneaza-te la Newsletter

Telefon: 119 – STOP ABUZURILOR!

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro