Conducere

Conducere DGASPC Brașov

1 Director general (interimar) Julieta Aurelia Gîrbacea 0760.665.874 office@dgaspcbv.ro CV Declarație de avere 2021
2 Director general adjunct Protecția Copilului (interimar) Mihai Septimiu Priboi 0721.234.695 mihai.priboi@dgaspcbv.ro CV Declarație de avere 2021
3 Director general adjunct Persoane Adulte vacant CV Declarație de avere 2021
4 Director general adjunct economic (interimar) Mariana Acsinte 0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 5 dir.economica@dgaspcbv.ro CV Declarație de avere 2021
5 Director general adjunct (interimar) Lucian Pascu 0268.417.100 tasta 3 și apoi tasta 5 lucian.pascu@dgaspcbv.ro CV Declarație de avere 2021

Colegiul Director

Colegiul Director al DGASPC Brașov este compus din directorul general, directorii adjuncți, personalul de conducere din cadrul instituției, precum și 3 reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov, propuși de președintele Consiliului Județean. Președintele Colegiului Director este secretarul general al județului. În situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general.

Colegiul Director are următoarele atribuţii  principale:

  1. analizează și controlează activitatea Direcției; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției;
  2. avizează proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
  3. avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al Direcției; avizul este consultativ;
  4. propune Consiliului Județean modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;
  5. propune Consiliului Județean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;
  6. propune Consiliului Județean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcție, prin licitație publică organizată în condițiile legii;
  7. întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum și premierea și sporurile care se acordă la salariul personalului Direcției, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Județean, în condițiile legii.
  8. Colegiul director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Județean.

 

Componență Colegiu Director

Calitate Nume și prenume Funcție Observații
Președinte Dumbrăveanu Maria Secretar general al Consiliului Județean Brașov Numire prin HCJ nr. 174/23.04.2019
Vicepreședinte Gîrbacea Julieta Aurelia Director general al DGASPC Brașov Numire prin HCJ nr. 174/23.04.2019
Membrii Săbăduși Monica Manager Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov Numire prin HCJ nr. 174/23.04.2019
Curecheriu Ion Director executiv DJCEP Brașov Numire prin HCJ nr. 174/23.04.2019
Preda Mircea Manager Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie Brașov Numire prin HCJ nr. 174/23.04.2019
directorii adjuncți, șefii de servicii, de birouri și de centre/complexuri de servicii Numire prin HCJ nr. 174/23.04.2019
Secretar Mailat Radu Ioan consilier DGASPC Brașov Ales de membrii Colegiului Director

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.