Organizare

Organigrama DGASPC Brașov

Organigramă 2020 

Nr. crt Denumire Atribuții pe scurt Adresă Coordonator Email Telefon
SERVICII COMUNE
1 Serviciul Comunicare, Registratură, Relații Publice și Evaluare Inițială Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 56-57) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Mailat Lidia office@dgaspcbv.ro 0755063382
2 Serviciul Managementul Resurselor Umane Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 49-51) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Hașu Raluca ru@dgaspcbv.ro 0755063381
3 Serviciul Juridic-Conten-cios Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 47-49) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Bathori Krisztina juridic@dgaspcbv.ro 0730555670
4 Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 51-55) Str. Apullum nr. 3, Brașov Pescaru Monica mcsp@dgaspcbv.ro 0731311861
5 Compartiment Expert Egalitate de Șanse Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 58) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Mailat Radu dpo@dgaspcbv.ro 0755063378
6 Compartiment Audit Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 57-58) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Găitan Gheorghe audit@dgaspcbv.ro 0730040314
7 Purtător de cuvânt Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 56-57) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Mailat Lidia presa@dgaspcbv.ro 0721234689
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ PROTECȚIA COPILULUI
8 Biroul Intervenție în Regim de Urgență Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 27-29) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Apopei Claudia urgenta@dgaspcbv.ro 0723355837
9 Birou Adopții Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 32-34) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Pescaru Daniela adoptii@dgaspcbv.ro 0721234698
10 Serviciul Management de Caz Alternative Familiale Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 31-32) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Tudorică Alina smc3@dgaspcbv.ro 0729499317
11 Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 29-30) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Moraru Gabriela smc1@dgaspcbv.ro 0728909309
12 Birou Monitorizare, A-naliză statistică, Indica-tori asistență social și In-cluziune socială Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 25-27) Str. Apullum nr. 3, Brașov Luca Daniela monitorizare@dgaspcbv.ro 0723698961
13 Compartiment Evaluare Complexă Copii Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 34-35) Str. Apullum nr. 3, Brașov Drăgan Iudita ev.compcopii@dgaspcbv.ro -
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ PERSOANE ADULTE
14 Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 36-37) Str. Apullum nr. 3, Brașov Banea Carmen sec@dgaspcbv.ro -
15 Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 37-40) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Simion Cristina bmca@dgaspcbv.ro 0721234701
16 Compartiment Secretariat Comisie Evaluare Persoane Adulte cu Handicap Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 41) Str. Apullum nr. 3, Brașov - secretariatadulti@dgaspcbv.ro -
17 Compartiment Marginalizare Socială Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 40-41) Str. Apullum nr. 3, Brașov - office@dgaspcbv.ro -
DIRECȚIA ECONOMICĂ
18 Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare Bugetară și Management Financiar Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 42-43) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Tomulescu Manuela contatomulescumanuela@dgaspcbv.ro 0723690231
19 Serviciul Evidență și Stabilire Beneficii de Asistență Socială Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 43-44) Str. Apullum nr. 3, Brașov Beldie Cristina serviciulplati@dgaspcbv.ro 0720100134
DIRECȚIA TEHNICĂ-ADMINISTRATIVĂ
20 Serviciul Achiziții Publice Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 45) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov Barbu Ilie Mircea achizitii@dgaspcbv.ro 0755063380
21 Compartiment Adminis-trativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare Pentru atribuțiile com-plete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 45-47) str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov - administrativ@dgaspcbv.ro -
CENTRE/COMPLEXURI DE SERVICII
A.     CENTRE/COMPLEXURI PENTRU COPII
22 Centrul de Plasament Dacia ROF str. Libertății nr. 221, sat Dacia, com. Jibert Polexa Ioan dacia@dgaspcbv.ro 0721234693
23 Centrul de Plasament „Casa Ioana“ Rupea ROF str. Republicii nr. 173, Rupea Chioreanu Eleonora casaioana@dgaspcbv.ro 0721234684
24 Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav ROF Calea Făgăra-șului nr. 6, Ghimbav Zavastin Daniela sfstelian@dgaspcbv.ro 0728464641
25 Complexul de Servicii Făgăraș ROF și Structură Str. Combi-natului nr. 8, Făgăraș Dogaru Cerasela fagaras@dgaspcbv.ro 0730040315
B. COMPLEXURI DE SERVICII PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI
26 Complexul de Servicii Timiș ROF și Structură DN 1 nr. 3, Timișu de Sus Bordea Alina timis.sf.anton@dgaspcbv.ro 0730223768
27 Complexul de Servicii Victoria Structură str. Policlinicii nr. 12, Victoria Bratu Cristina azur@dgaspcbv.ro 0721234705
C. COMPLEXURI DE SERVICII MIXTE (COPII ȘI ADULȚI)
28 Complexul de Servicii Brădet ROF și Structură str Barajului nr. 84, Săcele Diac Adrian bradet@dgaspcbv.ro 0723832987
29 Complexul de Servicii Săcele ROF și Structură Cart. Ștefan cel Mare f.n., Săcele Stoianovici Rodica sacele@dgaspcbv.ro 0785287418
30 Complexul de Servicii Tărlungeni ROF și Structură str. Republicii nr. 158, Tărlun-geni Burulean Gabriela tarlungeni@dgaspcbv.ro 0729499313
31 Complexul de Servicii „Piatra Craiului“ ROF și Structură str. Carierei nr. 121, Brașov Algasovschi Monica piatracraiului@dgaspcbv.ro 0729499314
32 Complexul de Servicii „Măgura“ Codlea ROF și Structură Str. Carpați nr. 23, Codlea Lăcătușu Mirela magura@dgaspcbv.ro 0722956459
D. COMPLEXURI DE SERVICII DE RECUPERARE (COPII ȘI ADULȚI)
33 Complexul de Servicii „Cristian“ ROF și Structură Str. Apullum nr. 3, Brașov Durnă Irina csrcristian@dgaspcbv.ro 0785287416
E. CENTRE PENTRU ADULȚI (CU PERSONALITATE JURIDICĂ)
34 Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“ Victoria Structură str. Policlinicii nr. 12, Victoria Geczi Sorin castanul@dgaspcbv.ro 0751057318
35 Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „Canaan“ Șercaia Structură str. Părăului nr. 169, Șercaia Szekeres Janos canaansercaia@yahoo.com 0723017794

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.