Proiecte fonduri europene

Nr. crt Denumire proiect Rol în proiect Sursa de finanțare și codul proiectului Perioda de implementare Stadiu proiect Prezentare proiect Documente Data publicării
1 DIGITALIZAREA SERVICIILOR SOCIALE ȘI MEDICALE AFLATE ÎN COMPETENȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV Partener PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 22 mai 2020 - 22 noiembrie 2022 Implementare finalizată, în perioada de sustenabilitate Prezentare proiect „Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov“ (POCA 135887) 22.06.2020
Cod SIPOCA 771/ Cod MySMIS 135887 Afiș POCA – Digitalizare 2020 14.12.2020
2 COPIII ȘI TINERII NOȘTRI MAI APROAPE DE COMUNITATE! Beneficiar PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 14 mai 2020 - 31 octombrie 2023 În implementare Prezentare proiect „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate!“ (POCU/476/4/18/130250) (pdf) 26.05.2020
Comunicat de presă lansare proiect 27.05.2020
Prezentare proiect „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate!“ (pptx) 16.06.2020
Anunț achiziție servicii de promovare 27.10.2020
Caiet de sarcini achiziție servicii de promovare 27.10.2020
14.01.2021
Comunicat de presă 18.01.2021
Anunț achiziție servicii de meditații 09.03.2021
POCU/476/4/18/ 130250 Anunț închiriere imobil cu destinația „Înființare Centru de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Brașov“ 17.03.2021
3 TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor Partener PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 2019-2023 În implementare Prezentare proiect Aprilie 2019
POCU/470/4/19/ 127169 Anunț angajare asistenți maternali Aprilie 2019
4 VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ! Partener PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 48 de luni În implementare Prezentare proiect Aprilie 2019
Anunț selecție grup țintă Decembrie 2019
Metodologie selecție pentru grupul țintă pentru victimle violenței domestice
Notă privind prelungirea calendarului de selecție
Anunț Grup de suport și consiliere vocațională 05.02.2020
POCU/465/4/4/ 128038 Informare cu privire la grupul țintă 08.07.2020
5 RACOȘ - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere Partener Fondul Român de Dezvoltare Socială prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 15 septembrie 2021 – 14 martie 2024 În implementare Prezentare proiect -
PN 4066
6 DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ A COPILULUI LA NIVELUL JUDEȚULUI BRAȘOV Beneficiar Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate“. 15.04.2019 – 30.11.2023 În implementare Prezentare proiect -
Prezentare proiect ianuarie 2022
Prezentare proiect februarie 2023
PIN 2019
7 FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI Partener PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ (POCA) 2014-2020 23.05.2019 - 23.04.2022 În implementare Prezentare proiect Formulare 2021
Buletin informativ aprilie 2021
Completare anunț vouchere asistive noiembrie 2019
Cod MySMIS 130164 Furnizor autorizat ANPD dispozitive asistive nevăzători noiembrie 2019

Telefon: 119 – STOP ABUZURILOR!

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.