Rapoarte si studii

Rapoarte

Nr. crt Denumire raport An
1 Raport anual activitate DGASPC Brașov
2020
2 Raport anual aplicare prevederi OG 27/2002
3 Raport anual aplicare prevederi Legea 52/2003 privind transparența decizională 2019
4 Raport anual aplicare prevederi Legea 253/2013
5 Raport anual al Comisiei Paritare 2020
6 Raport anual al consilierului de etică 2020
7 Raport anual al secretarului Colegiului Director
8 Raport anual aplicare prevederi Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Regulamente, studii, protocoale

 

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.