Formulare

Servicii sociale disponibile la nivelul județului Brașov

Harta serviciilor sociale la nivelul judetului Brasov

Denumire formular Temei legal Timp de completare
Încadrare în grad de handicap persoane adulte
art. 80-90 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 10 lit a din Anexa 1 la HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și Ordinul 577/2019 privind modificarea și completarea Ordinului 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medico-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap N.A.
HG 430/2207 privind organizarea și funcționarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10 lit a din Anexa 1 la HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal N.A.
art. 80-90 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 10 lit a din Anexa 1 la HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și Ordinul 577/2019 privind modificarea și completarea Ordinului 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medico-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap 3 minute
art. 80-90 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 10 lit a din Anexa 1 la HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și Ordinul 577/2019 privind modificarea și completarea Ordinului 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medico-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap 2 minute
art. 80-90 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 10 lit a din Anexa 1 la HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și Ordinul 577/2019 privind modificarea și completarea Ordinului 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medico-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap 2 minute
se completează de medicul de familie N.A.
Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități N.A.
art. 80-90 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 10 lit a din Anexa 1 la HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și Ordinul 577/2019 privind modificarea și completarea Ordinului 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medico-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap N.A.
ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP COPII
art. 80-90 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 10 lit a din Anexa 1 la HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal N.A.
art. 80-90 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 10 lit a din Anexa 1 la HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal 3 minute
se completează de asistentul social de la primăria de domiciliu N.A.
se completează de medicul de familie sau de medicul specialist N.A.
se completează de psiholog atestat în psihologie clinică N.A.
se completează de psihopedagog N.A.
- N.A.
BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI (COPII ȘI ADULȚI)
Decontare carburant necesar deplasării interurbane cu autoturismul
art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
N.A.
Eliberare bilete gratuite / legitimație de transport urban
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap N.A.
art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
Eliberare rovinietă
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 5 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 5 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 5 minute
Dobândă subvenționată persoane cu dizabilități pentru credit achiziție auto
Art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
Art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
Art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
Art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap N.A.
Dobândă subvenționată persoane cu dizabilități pentru credit adaptare locuință
Art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
Art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
Art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
Art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
Art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap N.A.
Dispozitive asistive
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap N.A.
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap N.A.
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap N.A.
N.A.
Alte beneficii de asistență socială
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
ELIBERARE ACORDURI PENTRU PERSOANELE CU GRAD DE HANDICAP GRAV CU ÎNSOȚITOR
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 3 minute
ADMITERE CENTRE REZIDENȚIALE PENTRU ADULȚI FĂRĂ DIZABILITĂȚI
- N.A.
Legea nr. 17/2000 (r) privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Ordinul 29/2019 privind standardele minime de calitate în serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele vârstnice 5 minute
Legea nr. 17/2000 (r) privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Ordinul 29/2019 privind standardele minime de calitate în serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele vârstnice 3 minute
VIOLENȚĂ DOMESTICĂ
Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare 5 minute
Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare N.A.
ADOPȚIE
Legea 273/2004 (r), privind procedura adopției, cu modificările și completările ulterioare 4 minute
Legea 273/2004 (r), privind procedura adopției, cu modificările și completările ulterioare N.A.
ASISTENȚĂ MATERNALĂ
HG 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist 3 minute
HG 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist 4 minute
HG 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist N.A.
VOLUNTARIAT
Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România 5 minute
AUDIENȚE
Legea 544/2001 privind liberul acces la informțiile de interes public și HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 5 minute
Legea 544/2001 privind liberul acces la informțiile de interes public și HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 5 minute
Legea 544/2001 privind liberul acces la informțiile de interes public, HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și Ordinul SGG 600/2018 privind sistemul de control intern managerial N.A.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informțiile de interes public și HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 N.A.
RESURSE UMANE - CONCURSURI
Art IV din HG 546/2020 pentru modificarea și completarea HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici 5 minute
HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 5 minute
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale N.A.
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale N.A.
CONTRACTE DE SPONSORIZARE
Legea 32/1994 2 minute

Telefon: 119 – STOP ABUZURILOR!

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.