Solicitare informatii

Persoana responsabilă cu furnizarea informațiilor de interes public la nivelul DGASPC Brașov este domnul Mailat Radu (0755.063378, email: mailat.radu@dgaspcbv.ro)

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de  prevederile pct. 11 din HG 478/2016 pentru completarea și modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001(art 16 din Norme),  şi anume:

a) 10 zile pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost indentificată în acest termen;

b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

c) 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate şi a motivării refuzului.

e) Termenele prevăzute la lit. a-d se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin. (4). Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Rapoarte aplicare prevederi legea 544/2001

Anul de referință Format .pdf Format editabil
2022 Raport Raport
2021 Raport Raport
2020 Raport Raport
2019 Raport Raport
2018 Raport Raport
2017 Raport -
2016 Raport -
2015 Raport -

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov vă pune la dispoziție formularele prevăzute de legislația în vigoare pentru solicitarea informațiilor de interes public:

Formulare Legea 544/2001

Denumire formular Temei legal Timp de completare
Cerere informații de interes public Art 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 4 minute
Reclamație administrativă (refuz răspuns) Art 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 4 minute
Reclamație administrativă (răspuns incomplet) Art 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 4 minute
Informații din oficiu coordonate de contact Art. 5 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - Anexele 3 și 4 N.A.
Informații din oficiu documente de interes public Art. 5 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - Anexele 3 și 4 N.A.
Informații din oficiu categorii de documente produse și/sau gestionate Art. 5 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - Anexele 3 și 4 N.A.
Informații din oficiu categorii de documente exceptate de la liberul acces pentru respectarea principiului confidențialității Art. 12 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - Anexele 3 și 4 N.A.
Modalități contestare refuz comunicare/răspuns incomplet Art. 5 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - Anexele 3 și 4 N.A.
Informații din oficiu persoane din conducere Art. 5 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - Anexele 3 și 4 N.A.

 Legislație în domeniu:

Telefon: 119 – STOP ABUZURILOR!

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.